สสจ.เชียงใหม่ ยืนยัน ไม่พบผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่ม อย่าเชื่อข่าวลวง !!

สสจ.เชียงใหม่ ยืนยัน ไม่พบผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่ม อย่าเชื่อข่าวลวง !!

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ :นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมวางแผนรับมือ การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเนื้อหาถึงมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะต่อไป รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวภายหลังการประชุม ถึงสถานการณ์ ที่มีการเผยแพร่ และแชร์ข่าวทางโซเชียลมีเดียทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่าพบผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลต่างๆ เช่นโรงพยาบาลลานนา ทำให้เกิดการตื่นตระหนกโดยทั่วไปว่า รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบันนี้ ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 13 ราย กลับบ้านแล้ว 28 ราย รวมสะสม 41 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 2,437 ราย คัดกรองจากสนามบิน 84 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 2,353 ราย อนุญาตให้กลับบ้านและอยู่ระหว่างติดตามอาการ 1,446 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 991 ราย
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มเติม (ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2563) รวมทั้งไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลลานนาแต่อย่างใด ประชาชนอย่าหลงเชื่อ Fake News สามารถรับฟังข่าวสารที่ถูกต้องได้โดยตรงจากสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเป็นระยะๆอยู่แล้ว
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211048 ต่อ 110 , 084-8052121.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Tiger Post
%d bloggers like this: