บุรีรัมย์ ต่างจังหวัดตบเท้ารับนโยบายป้องกันโควิค 19 สั่งกำนันผู้ใหญ่ร่วมสกรีน (คลิป)

บุรีรัมย์ ต่างจังหวัดตบเท้ารับนโยบายป้องกันโควิค 19 สั่งกำนันผู้ใหญ่ร่วมสกรีน (คลิป)

นายอำเภอลำปลายมาศ สั่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ร่วมกันทำมาตรการป้องกันโรคโควิค 19 ตั้งมาตรฐานเดียวกันกับสนามบิน ใครมาจากต่างประเทศเข้าหมู่บ้านให้กัก 14 วัน พร้อมสั่งให้ประชาสัมพันธ์ป้องกันตัวเอง “กินร้อนช้อนกลาง”ให้มาก่อน

วันที่ 3 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จำเป็นต้องมารวมกันจัดกิจกรรม เริ่มตื่นตัวการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ที่กำลังระบาดทั่วโลกในขณะนี้
โดยที่อำเภอลำปลายมาศ ซึ่งมีการจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ประจำปี 2563 มีกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านมาร่วมงานกันร่วม 800 คน โดยมีการตรวจสอบเข้มคนที่จะเข้าไปในห้องประชุม เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดไวรัสโควิค 19 กันอย่างเข้มข้น

นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ กล่าวว่า การหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาล ให้มีการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาด ทางอำเภอซึ่งจะต้องมีการจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ซึ่งจะต้องมีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานมาร่วมกันคัดกรอง โดยเฉพาะ อสม.ประจำหมู่บ้าน ที่ต้องมาศึกษาดูงานการสกรีนคนก่อนเข้าประชุม ถึงแนวทางการปฏิบัติและให้ไปสานต่อด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านมีความตื่นตัว และให้รู้เท่ากันการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงคือโรค”โควิค 16”

นายอำเภอลำปลายมาศ ยังกล่าวด้วยว่า ตอนนี้ได้มีการสั่งการให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมุ่บ้านแต่ละหมู่ ให้มีการสกรีน คนในหมู่บ้านที่กลับมาจากต่างประเทศ ให้ทำการกักตัวอยู่ในบ้านอีก 14 วัน ถึงแม้จะถูกคักกรองมาจากสนามบินแล้วก็ตาม

นอกจากนี้ยังให้ผู้บริหารสถานศึกษา แต่ละแห่งให้ความรู้นักเรียนนักศึกษาอย่างเข้มข้นอีกด้วย ทั้งนี้จากการทำความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้านและ อสม.ต่างมีความเข้าใจและพร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย/////////////    

 

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี บุรีรัมย์

คิวภาพ//การสกรีนคนเข้าห้องประชุม//เสียงนางอำเภอลำปลายมาศ

Tiger Post
%d bloggers like this: