ตระกูลหิรัญบูรณะ ปลื้มได้รับโล่สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปี

ตระกูลหิรัญบูรณะ ปลื้มได้รับโล่สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปี

วันที่ 7 มีนาคม 2563 พลตำรวจโทศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( สบ.9 ))และอดีตประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หนังสือพิมพ์ข่าวภาค 4 เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ “ฐานันดร 4” รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่นแห่งปี จากพลเอกพงศ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้มอบหมายให้ พลเอกพลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบโล่ ในการนี้จัดขึ้นโดยสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ที่มีนางลัลน์ลลิตฤดี (ลัน-ละ-ลิด-รึ-ดี) วิเศษศิริ เป็นนายกสมาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 CP สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจโทศตวรรษ หิรัญบูรณะกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ที่ผ่านมาตนได้ทำสิ่งที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และก็ช่วยเหลือสังคมมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยเฉพาะสังคมที่มีความยากไร้ เช่นในโรงเรียนที่อยู่ตามชายแดนหรืออยู่ห่างไกล และสำหรับในช่วงนี้บริจาคมอบรถเข็นวีลแชร์ เพราะสังคมไทยช่วงนี้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นรถวีลแชร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ //เพชรบูรณ์

Tiger Post
%d bloggers like this: