เพชรบุรี- กศน.ท่ายาง ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ร่วมทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฆ่าโควิด19

เพชรบุรี- กศน.ท่ายาง ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ร่วมทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฆ่าโควิด19

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมี นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผอ กศน.อำเภอท่ายาง คณะครู แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้มีนักศึกษา กศน.เขตทุกแห่งในสังกัด ร่วมทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งเกิดจากฝุ่นควันและโควิด-19 ณ ห้องประชุมอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี

สำหรับก่อนการผลิตหน้ากากอนามัยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอท่ายาง เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับพัฒนาทักษะชีวิตหน้าร้อน กับ9โรคร้ายที่ต้องระวัง ยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกได้รับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 จนทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกัน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รีบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และสามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และบุคคนใกล้ชิดให้ปลอดภัยกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญได้

ดังนั้น กศน.อำเภอท่ายาง จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 จึงได้จัดโครงการ สนองนโยบายช่วยเหลือประชาชน โดยชักชวนข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา มาร่วมกันทำหน้ากากอนามัย และเจลฆ่าเชื้อ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามตำบลต่างๆ และมอบให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหน้ากากอนามัยทุกกลุ่มต่อไปด้วย

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี

Tiger Post
%d bloggers like this: