ตำบลคำพอุง. พุทธศาสนิกชน หลั่งไหลเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระอาจารย์ประสงค์ สุภาพ อดีต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ภูแผลงม้า!!!

ร้อยเอ็ด..

ตำบลคำพอุง. พุทธศาสนิกชน หลั่งไหลเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระอาจารย์ประสงค์ สุภาพ อดีต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ภูแผลงม้า!!!

วันจันทร์ที่(9มี.ค.2563)เวลา
13.00น.เจ้าคณะตำบลคำพอุง(ธ.)ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนชาวตำบลคำพอุง. อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระอาจารย์ประสงค์ สุภาพ อดีตเจ้าอาวาส. สำนักสงฆ์ภูแผลงม้า จากศาลาพักศพ. วัดหงษ์ทองคำราม บ้านภูเขาทอง ขึ้นไปยัง. ศาลาการเปรียญ. วัดหงษ์ทองคณาราม เพื่อให้พุทธสนิกชนและชาวบ้านที่หลั่งไหลมาที่เดินทางมากราบนมัสการไหว้บูชาพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้มรณภาพดับขันธสังขารไปแล้วถูกรถยนต์เฉี่ยวชนที่ ถนน อาร์ 12 ระหว่างมุกดาหาร-แม่สอด ที่ทางเข้าสำนักสงฆ์ภูแผลงม้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่( 8 มี.ค.63) เวลา 05.20น. จนมรณภาพคาที่!!! แต่ศรัทธายังไม่เสื่อมหายไปฯ
ฝากเจ้าหน้าที่ติดตาม ผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีเพื่อขอขมา พระเดชพระคุณท่าน ด้วย ขอรับเจ้านาย!!

คณิต. ไชยจันทร์ ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: