สตูล กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สร้างที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ “โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามนโยบายของ ทบ.

สตูล กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สร้างที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ “โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามนโยบายของ ทบ.

พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองขุด ร่วมดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ “โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามนโยบายของ ทบ.โดยการก่อสร้างปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับ นายปราณี ฮั๋นบุญศรี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ฐานะยากจน ที่บ้านเลขที่ 59 ม.3 บ้านเกาะนก ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

ั้งนี้นายปราณี ฮั๋นบุญศรี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ฐานะยากจนและมีภรรยาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต มีอาชีพเก็บของเก่าขาย และรายได้หลักคือเงินยังชีพคนชราของรัฐบาล เจ้าหน้าจึงได้ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านหลังให้ โดยทางโรงพยาบาล,กาชาด,สิ่งแวดล้อมเทศบาลคลองขุด,อำเภอ ในพื้นที่ช่วยกันบริจาคอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีทหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลคลองขุดเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างให้

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Tiger Post
%d bloggers like this: