วีระวิทย์ปธ.กต.ตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ดนำมอบเงิน3หมื่นบาทสนับสนุนซ้อมยิงปืนตำรวจพร้อมป้องกันอาชญากรรมให้ประชาชน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

วีระวิทย์ปธ.กต.ตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ดนำมอบเงิน3หมื่นบาทสนับสนุนซ้อมยิงปืนตำรวจพร้อมป้องกันอาชญากรรมให้ประชาชน

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวันโอวัน ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ประธานประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด โดย พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด รอง ปธ.กต.ตร.ฯ กล่าวขอบพระคุณ นายวีระวิทย์ เนตรขันธ์ ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด และคณะกรรมการ ที่มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกยิงปืนข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ณ สนามยิงปืน มทบ.27 โดยใช้งบประมาณ 170,800 บาท ใช้กระสุน ลูกซ้อม ขนาด 9 มม. จำนวน 7,200 นัด ขนาด .38 นิ้ว จำนวน 3,600 นัด และอื่นๆ งบประมาณ ปกติของหน่วยละขอรับการสนับสนุนจากนอกหน่วย

มีรายนามผู้สนับสนุนในครั้งนี้ ได้แก่ 1.นายวีระวิทย์ เนตรขันธ์ ปธ.กต.ตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด เงิน 8,000 บาท,2.นายปรีชาพล สุวภาพ กต.ตร.สภฯ. เงิน 5,000 บาท,3.นางละอองเทียน พลสวัสดิ์ กต.ตร.สภ.ฯ เงิน 5,000 บาท,4.นายนิรุจ เชี่ยวพัตธยากร กต.ตร.สภ.ฯ เงิน 3,000 บาท,5.นายสุทธิชัย อุปปะ กต.ตร.สภ.ฯ เงิน 2,000 บาท,6.นายเกรียงศักดิ์ หลักคำ กต.ตร.สภ.ฯ เงิน 2,000 บาท,7.นายบุญมี แซ่เงี่ยม กต.ตร.สภ.ฯ เงิน 2,000 บาท,8.นายสมนึก บุญศรี กต.ตร.สภ.ฯ เงิน 1,000 บาท,9.นายจักรพงษ์ กุนันท์ กต.ตร.สภ.ฯ เงิน 1,000 บาท,10.นายสิทธิศักดิ์ เหลาเวียง กต.ตร.สภ.ฯ เงิน 1,000 บาท,และ 11.นายศักดิธัช จรัสวรลักษณ์ เอกชน เงิน 30,000 บาท รวมยอดเงินนอกหน่วย เงิน 60,000 บาท

นายวีระวิทย์ เนตรขันธ์ ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-ขอขอบพระคุณกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการซ้อมยิงปืนในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของ ตำรวจ เพื่อรักษาความปลอดภัย ของประชาชนในฐานะ กต.ตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ที่พึงกระทำได้

พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด รอง ปธ.กต.ตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-เป็นโครง การฯ ที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมตำรวจ ในการเผชิญเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่ก็ต้องทำเพื่อความสงบดังกล่าว พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ความสำคัญและเข้าซ้อมยิงปืน ทั้ง2 ชนิด ในวันเปิด 11 มี.ค. 63 ผลปรากฏว่า เข้าเป้า ต ทุกนัด 30 นัด และอีก 3X(เป้ากลาง) ส่วนผลของตำรวจที่เข้าซ้อมยิง จำนวน 295 นาย ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง พร้อมที่จะปกป้องประชาชน.-

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว

Tiger Post
%d bloggers like this: