โรงเรียนอัตตัรฯเร่งแจก Mask กว่า 8,000 ชิ้น พร้อมกระตุ้นนักเรียนและบุคลากรป้องกัน COVID-19

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

โรงเรียนอัตตัรฯเร่งแจก Mask กว่า 8,000 ชิ้น พร้อมกระตุ้นนักเรียนและบุคลากรป้องกัน COVID-19

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม Daud Conference โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและศาสนาขนาดใหญ่ของ จ.นราธิวาส ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนจำนวนกว่า 8,000 ชิ้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด Covid-19 พร้อมมีการแนะแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันท่ามกลางสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงทั่วโลก ซึ่งต้องปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และเพื่อใช้ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย

ด้านนางพาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.นราธิวาส กล่าวว่า ในสถานการณ์ตอนนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะ การป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่สำคัญที่สุดฝากพวกเราทุกคนกลับไปย้ำเตือนทุกคนในครอบครัวถึงอันตรายของไวรัสโควิดโดยเฉพาะไทยมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำละหมาดหรือการล้างหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดและอีกปัจจัยหนึ่งที่ จ.นราธิวาสมีความเสี่ยงสูงคือ มีเครือญาติที่ไปมาระหว่างประเทศมาเลเซีย ฉะนั้นควรสังเกตอาการของคนรอบข้าง ถ้ามีอาการไข้ไอ จามหรือเป็นหวัดให้ประสานในพื้นที่ได้ตลอดเวลา นอกจากการป้องกันตัวเองแล้วควรจะต้องป้องกันคนข้างเคียงและสังคมด้วย
ด้านนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรฯ กล่าวว่า ทางโรงเรียนอัตตัรฯตระหนักถึงอันตรายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกในตอนนี้ วันนี้โรคนี้อยู่ใกล้ตัวเราแล้วการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ ไม่ว่าจะเป็นชาติหรือศาสนาใดก็ตาม และขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันรณรงค์และป้องกันตนเอง ไม่ทำให้ตัวเราเป็นพาหะไปแพร่เชื้อโรคให้บุคคลอื่น และไม่ยอมให้คนอื่นเอาเชื้อโรคมาให้ตัวเรา จะเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีที่สุด

Tiger Post
%d bloggers like this: