ผวจ.เชียงใหม่ เปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 63 ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะจ.เชียงใหม่

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 63 ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะจ.เชียงใหม่

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 63 ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ให้การต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ยังมีพิธีการมอบรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ในปังบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 8 แห่ง และการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ท้องถิ่นไทย ร่วมใจ ไล่หมอกควัน จำนวน 11 คัน อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Tiger Post
%d bloggers like this: