หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 /โครงการกำจัดพืชเสพติด ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการกำจัดพืชเสพติด ปี 63

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 /โครงการกำจัดพืชเสพติด ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการกำจัดพืชเสพติด ปี 63

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 /โครงการกำจัดพืชเสพติด ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการกำจัดพืชเสพติด ปี 2563 ในพื้นที่ท่าสองยาง – ปิตุคี จังหวัดตาก การลงพื้นที่ในครั้งนี้หน่วยได้ ตรวจพบ ด.ช.ดิดา ( ไม่มีชื่อสกุล ) อายุ 4 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 บ.ขุนแม่สอง (ทีหลึคี) ม.13 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หมู่บ้านดังกล่าว พูด ฟัง ภาษากลาง ภาษาถิ่นเหนือไม่ได้ ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน และฐานะยากจน เป็นบุคคลตกสำรวจ ป่วยเป็นโรคไส้เลื่อน ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ นอนทรมานเจ็บปวด โดยทหารเสนารักษณ์ ของหน่วยได้ให้บริการด้านการแพทย์เบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จึงจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือในการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เด็กไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์ได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม ลำบาก ทุรกันดาร ขณะนี้หน่วยเร่งหาช่องทางเคลื่อนย้ายโดยเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานภาคี่ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ เนื่องจากเด็กไม่มีบัตรประชาชน เป็นบุคคลตกสำรวจ มีฐานะยากจน และต้องเข้ารับการรักษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง หน่วยจึงจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อรับบริจาคเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ ด.ช.ดิดา ทางช่องทาง บัญชี ทหารพราน 36 เลขที่ บัญชี 509-1-47624-5 ธนาคาร กรุงไทย สาขาแม่สะเรียง

พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปืดเผยว่า ปัญหาคือ น้องไม่มีสถานภาพ(ไม่มีบัตรประชาชน) จึงทำให้ ใช้การบริการทางการแพทย์ตามระบบไม่ได้ จึงต้องใช้งบประมาณพอสมควร ประกอบกับ อยู่ห่างไกล ซึ่ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำน้องออกมารับการรักษาที่จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.กาญจนา เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3

Tiger Post
%d bloggers like this: