แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้นำศาสนาชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้นำศาสนาชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

ว (25 มีนาคม 2563) เวลา 14.00 น.ที้ห้องประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมพบปะผู้นำศาสนา ชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, คณะกรรมการอิสลามประจำอำเภอ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 แก่ผู้นำศาสนา เกี่ยวกับมาตรการที่ควรใช้ในแต่ละระยะของโรคระบาด โดยระยะที่ 1 ให้ปิดกั้นการเดินทางของเชื้อ/ปิดด่านชายแดน, ระยะที่ 2 แยกผู้ติดเชื้อ/คัดกรอง,วัดไข้,กักกัน ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ/ปิดพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด และระยะที่ 3 ปิดประเทศ/ปิดเมือง เก็บตัวระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ เพื่อลดการกระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งในวันนี้ที่มาพบปะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และประจำอำเภอทั้ง 12 อำเภอ เพื่อให้ทุกท่านได้ไปสื่อสารต่อกับพี่น้องประชาชนถึงการเฝ้าระวัง และให้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีและหน่วยงานราชการต่างๆอย่างเคร่งครัดให้ไปแจ้งเตือนและกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความตระหนัก เพื่อผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังได้ใข้อความร่วมมือผู้นำศาสนาสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชน 5 เรื่อง

คือ
1.ไม่ใช้น้ำละหมาดร่วมกัน (กอเลาะห์)
2. ไม่ปูพรมในมัสยิด
3. ไม่ละหมาดติดกัน
4.ไม่ให้ผู้ที่มีอาการป่วย อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
5. ไม่สัมผัส สวมกอด ให้ใช้การยกมือขวา และกล่าวให้ สลามแทน
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค4ส่วนหน้า พร้อมเดินหน้า ปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ปลอดภัยจากโรค โควิด -19 ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันอยู่กับบ้านอย่าเดินทางไปยังสถานที่สุ่มเสี่ยง งดกิจกรรมหรืองานที่มีการชุมนุมของคนหมู่มาก ขออย่าให้มีการกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า เพราะหากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบ และขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 เพื่อช่วยทั้งตัวเราและรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า ทางผู้นำศาสนาในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ดังกล่าว มีการติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ และจะไปเน้นย้ำผู้นำศาสนาเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตามประกาศจากสำนัากจุฬาราชมนตรี ทุกคนต้องร่วมมือกันปฏิบัาติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

Tiger Post
%d bloggers like this: