กองทัพอากาศส่งเครื่องบินประชาสัมพันธ์ป้องโควิดน่านฟ้านรา

กองทัพอากาศส่งเครื่องบินประชาสัมพันธ์ป้องโควิดน่านฟ้านรา

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

กองทัพอากาศส่งเครื่องบินประชาสัมพันธ์ป้องโควิดน่านฟ้านรา

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 30 มี.ค. 63 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้นาวาอากาศเอกพานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับกองกำลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ 9 นำทีมชุดศูนย์ปฏิบัติการกองกำลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ 9 นำอากาศยานโจมตีธุรการแบบที่ 2 AU 23 PEACEMAKER พร้อมกำลังพลขึ้นปฏิบัติภารกิจบินกระจายเสียงเฉพาะกิจพิเศษ สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า บริเวณน่านฟ้าเขตชุมชนเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง และเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 รวมถึงมาตรการในการป้องกัน และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ด้วยเสียงภาษามลายูและภาษาไทย

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ยังได้ทำการกระจายเสียงขอความร่วมมือประชาชน โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมในส่วนของการประกอบพิธีละหมาดฟัรฎู หรือ การละหมาด 5 เวลา ใน 1 วัน ขอให้พี่น้องประชาชนงดประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด ด้วยการประกอบพิธีละหมาดที่บ้านพักเป็นการทดแทน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 หลังพบว่าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไววัสโคโรนา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชน สวมใส่หน้ากากอนามัยให้เป็นนิสัย หากไม่มีกิจธุระจำเป็นห้ามเดินทางไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด แต่ให้อาศัยอยู่ที่บ้านพัก และหากมีกิจธุระจำเป็นจริงๆ เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ก็ให้มีจิตสำนึกในการกักตัวเอง 14 วัน ซึ่งเป็นวิธีการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 ให้อยู่ในวงจำกัด

ซึ่งการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ในครั้งนี้ จะขึ้นบินกระจายเสียงทำการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมน่านฟ้าทุกพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด หรือ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติ

Tiger Post