ผบช.ภ.5 นำข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมจิตอาสา  ร่วม “โครงการตำรวจไทย ต้านภัย COVID-19 บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา”

ผบช.ภ.5 นำข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมจิตอาสา ร่วม “โครงการตำรวจไทย ต้านภัย COVID-19 บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา”


วันที่ 30 มีนาคม 2563เวลา 10.00 น. ตำรวจภูธรภาค 5 โดยการนำของ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.บัญฑิต ตุงคเศรณี รอง ผบช.5 นำข้าราชการในพื้นที่ภาค 5 ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับทางเจ้าหน้าที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ต้านภัยโควิท 19 ณ สโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ภาค 5

ซึ่งการบริจาคโลหิตของข้าราชการตำรวจและประชาชนจิตอาสา ตาม “โครงการตำรวจไทย ต้านภัย COVID-19 บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา” โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มาดำเนินการรับบริจาคในครั้งนี้ ซึ่งทางตำรวจภูธรภาค 5 ได้ดำเนินการบริจาคโลหิตภายใต้การขับเคลื่อนกลยุทธ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดเตรียมสถานที่ตามมาตรการความปลอดภัย Social Distancing, เตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการทั้งก่อน และหลังการบริจาคเลือด รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกนายสวมหน้ากากอนามัยอย่างรัดกุม ถูกต้องตามวิธีการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงได้เตรียมร่างกายให้พร้อมในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้อีกด้วย.

ซึ่งการบริจาคโลหิตของข้าราชการตำรวจและประชาชนจิตอาสา ตาม “โครงการตำรวจไทย ต้านภัย COVID-19 บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา” โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มาดำเนินการรับบริจาคในครั้งนี้ ซึ่งทางตำรวจภูธรภาค 5 ได้ดำเนินการบริจาคโลหิตภายใต้การขับเคลื่อนกลยุทธ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดเตรียมสถานที่ตามมาตรการความปลอดภัย Social Distancing, เตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการทั้งก่อน และหลังการบริจาคเลือด รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกนายสวมหน้ากากอนามัยอย่างรัดกุม ถูกต้องตามวิธีการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงได้เตรียมร่างกายให้พร้อมในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Tiger Post
%d bloggers like this: