สถานการณ์30มีคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด /PTV/nuk-0817082129—

สถานการณ์30มีคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด

/PTV/nuk-0817082129—


จังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยโควิด 193 รายรักษาในโรงพยาบาล 2 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย ผู้เข้าเกณท์ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 จำนวน131 ราย รู้ผลแล้วไม่พบเชื้อ โควิด-19 จำนวน 126 ราย รอผลตรวจ 2 ราย


ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตรายมีผู้เดินทาง 103 คน อยู่ครบ 14 วัน 9 5 คน ยังไม่ครบ 14 วัน 8 คน ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 29 ประเทศ มีผู้เดินทาง 278 คน กักกันครบ 14 วัน จำนวน 245 คน ยังไม่ครบ 14 วันจำนวน 33 คน ผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2563 จำนวน 15,521 คน

จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือกับทุกท่านอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 วา โควิดติดง่าย ป้องกันไว้ทันทุกคน

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

/PTV/nuk-0817082129—

/:PALANCHAI TV:ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท./MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/-0817082129

Tiger Post
%d bloggers like this: