จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปครั้งที่ 10การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อ 3 ราย หายแล้ว 1 ราย /PTV/MOITC/nuk-komgrich/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปครั้งที่ 10การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อ 3 ราย หายแล้ว 1 ราย

/PTV/MOITC/nuk-komgrich/0817082129-รายงาน


เมื่อเวลา 15.00.น วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้แทนมณฑลทหารที่ 27 นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหหวัดร้อยเอ็ดและ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด -19 จำนวน 137 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย รักษาในโรงพยาบาล 2 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 132 รายและอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่เขตติดต่อโรคอันตราย ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 103 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 97 คน และอยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 6 คนส่วนการติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 29 ประเทศ ตามประกาศของกรมควบคุมโรค คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 278 คน ติดตามครบ 14 วัน 252 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 26 คน ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 1,5819 คน ได้แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก 14 วัน

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและมีการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งต่างประเทศและในประเทศ ขอให้แยกตัวเองกัดสังเกตอาการที่พัก 14 วัน

ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว แยกสิ่งของ เครื่องใช้ ทุกชนิด ไม่กินอาหารร่วมกันกับผู้อื่น ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากห้องพัก ไม่ควรออกนอกบ้านไปพบปะสังสรรค์หรือ ร่วมกิจกรรมใดๆในระหว่างที่กักตัวเอง หากมีไข้ร่วมกับอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: