ร้อยเอ็ดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แถลงข่าวครั้งที่16บุตรหลานที่อยู่ต่างจังหวัด ควรงดเดินทางไปมาหาสู่พ่อแม่ รวมทั้งญาติ /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แถลงข่าวครั้งที่16บุตรหลานที่อยู่ต่างจังหวัด ควรงดเดินทางไปมาหาสู่พ่อแม่ รวมทั้งญาติ

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน


วันนี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ. วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท) นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

สถานการณ์ทั่วโลกใน 205 ประเทศ 2 เขตบริหารพิศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 1,431,689 ราย เสียชีวิต 82,074 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 400,412 ราย เสียชีวิต 12,854 ราย รองลงมา คือสเปน 141,942 ราย เสียชีวิต 14,045 ราย และอิตาลี 135,586 ราย เสียชีวิต 17,127 ราย
สถานการณ์ในประเทศไทย (วันที่ 8 เมษายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 2,396 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 111 ราย เสียชีวิต 30 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นกลุ่มก้อน คือ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาเป็นกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว รวมทั้ง เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และผู้ที่มีอาชีพทำงานในพื้นที่แออัด

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 182 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้าน 1 ราย/ รักษาในโรงพยาบาล 2 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 173 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพัก จำนวน 140 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 118 คน และอยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 22 คน
ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 29 ประเทศ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 421 คน ติดตามครบ 14 วัน 370 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 51 คน ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมลฑล จำนวน 23,455 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 10,573 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 12,882 คน

กลุ่มเปราะบางที่มีโอกาสติดเชื้อโควิด – 19 และอาจมีอาการรุนแรงได้มากกว่าคนกลุ่มอื่น คือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทุกโรค และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จึงขอแนะนำให้บุคคลกลุ่มนี้ งดเดินทาง ไม่ควรออกจากบ้าน และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้
ต้องกักกันตนเองเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน และ ให้อยู่ห่างจากผู้อื่นตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัว แยกห้องพัก ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนอื่น แยกของใช้ส่วนตัวกับคนอื่น และทำความสะอาด สวมหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ทุกครอบครัว “เอาใจใส่ดูแล ผู้สูงวัยปลอดโควิด ด้วยการปิดทางแพร่เชื้อไปสู่ท่าน” ดังนี้
1.บุตรหลานที่อยู่ต่างจังหวัด ควรงดเดินทางไปมาหาสู่พ่อแม่ รวมทั้งญาติ
2.บุตรหลานที่ทำงานนอกบ้าน กลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 2 เมตร
3.ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เลี่ยงการออกนอกบ้าน
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากผ้า กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ให้แยกสำรับอาหาร ไม่ควรรับประทานอาหารร่วมกัน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เราทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19
“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ใกลกัน 2 เมตร”

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: