เชียงใหม่ ทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวิกตฤโควิด-19 ถึงบ้าน จำนวน 500 ชุดนำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวของใช้จำเป็นออกแจกจ่ายถึงบ้านไม่ต้องออกมาเข้าแถวเข้าคิวรอลดความ เสี่ยงการเแพร่ระบาด

เชียงใหม่ ทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวิกตฤโควิด-19 ถึงบ้าน จำนวน 500 ชุดนำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวของใช้จำเป็นออกแจกจ่ายถึงบ้านไม่ต้องออกมาเข้าแถวเข้าคิวรอลดความ
เสี่ยงการเแพร่ระบาด

นายภาณุพงค์ วีรตันตยาภรณ์ นายชาลี ฟองมณี และนายปรัชญา สุทธิพันธ์ ได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ประสิทธิ์ พวงสำรี ประธานชุมชนข่วงสิงห์ แขวงนครพิงค์ ณ ชุมชนในแขวงกาวิละ จำนวนกว่า 500 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนในแขวงกาวิละ ชุมชนรถไฟ ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนท่าสะต๋อย ชุมชนวัดเกต ชุมชนการเคหะหนองหอย รวมจำนวน 29 ชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดคววิด-19 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำต่อหลังจากประกาศปิดเมืองโดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำ คนทำงานรายวัน คนว่างงาน โดยนำไปส่งมอบให้กับประชาชนถึงประตูบ้านเพื่อไม่ให้มายนรอเกิดผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด -19 เพื่อให้เราจะผ่านวิกฤตินี้ไป
ด้วยกัน

นายภาณุพงค์ วีรตันตยาภรณ์ เผยว่าในครั้งมีประชาชนได้รับความเดือนร้อนขาดเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก จึงได้รวมบรวมข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ น้ำ นม มาม่า และขนม จัดเป็นชุดเพื่อนไปมอบให้ถึงประตูบ้าน ซึ่งการแจกครั้งจะเน้นผู้ที่เดือนร้อนโดยไม่ต้องออกมายืนรอนานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางออกมา เพราะสภาพอากาศร้อน จะพากันเดินทางมาคนมาส่งมาเป็นครอบครัวแล้วสิ่งของจะไม่พอไปเคาะประตูบ้านได้บ้านละ 1 ชุดเพื่อบรรเทาในห้วง 2-3 วันนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

Tiger Post
%d bloggers like this: