ตำรวจเมืองร้อยเอ็ดจับผู้ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินเสพยามีอาวุธปืนสำรวจความเสียหายลมพัด /PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจเมืองร้อยเอ็ดจับผู้ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินเสพยามีอาวุธปืนสำรวจความเสียหายลมพัด

/PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดโดยอำนวยการของ พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการฯ ขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ วันที่11-12เม.ย.ดังนี้
1)ตร.และจนท.จุดตรวจหนองแวงและชุดขุนแผน จับกุมผตห.ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯข้อหา“ออกนอกเคหสถานฯ,เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดฯ 3ราย 3คน
1.1)นายฤทธิเกียรติ ธนานันต์ อายุ 25 ปี
1.2)นายหาญชัย มอโท อายุ 26 ปี
1.3)นายไชยา ภานุศรี อายุ 39 ปี

2)จำนวนผู้กักที่รร.เดอะเบด 9คน(ชาย2/หญิง7)

ตร.เมืองร้อยเอ็ด ผลจากลมมรสุมเมื่อคืนที่11-12เม.ย.ให้ตร.สำรวจความเสียหายชีวิต/ร่างกาย/และทรัพย์สิน รายงานพช1ดังนี้ครับ

1)งานสอบสวน/เวร30อาญา-30จร.และตร.เวร”ศูนย์one stop service “สำรวจความเสียหายฯอาคารที่ทำการสภ.ฯหลัก

2)งานป./พช20และสายตรวจ สำรวจความเสียหายห้องควบคุมและอาคารสายตรวจฯ

3)งานสส./พช40สำรวจความเสียหายของที่เก็บรถในสภ.และอู่วิหค

4)งานจร./พช.60สำรวจความเสียหายฯบ้านพักทางราชการในสภ.และบึงน้อย/
บ้านพักตร.เมืองรอ.ในเขตเทศบาล

5)งานป.และจร./สายตรวจ-จราจรตำบล สำรวจความเสียหายของตู้ยาม/และบ้านพักตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ดนอกเขตเทศบาลเมืองรอ.

6)ตร.ชุดจิตอาสา(จชส.)
6.1)ร่วมพช20และสายตรวจ สำรวจความเสียหายฯประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอ.
6.2)ร่วมสายตรวจ-จราจร ตำบล สำรวจความเสียหายฯประชาชนนอกเขตเทศบาลเมืองรอ.

7)งานอก./เวรอก.รวบรวมรายงานข้อ1)-6)เสนอพช1ทางไลน์ส่วนตัววันนี้/เป็นpapeพรุ่งนี้09.30

วันนี้ 12 เม.ย. 2563 ตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ทำการจับกุมนายปรวิชญ์หรือบอล เศรษฐบรมรินทร์ อายุ 21ปีที่ 304 ม.23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า)ฯ,พ.ร.บ.อาวุธปืน

/PALANCHAI TV/ชสอท:/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-ข่าว
พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์-ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: