มูลนิธินาวาตรีสมานกุนัน(จ่าแซม)ร่วมเครือข่ายเร่งอบรมผลิตหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อแจกจ่ายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกคนทุกครัวเรือน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-whan/0817082129-รายงาน

มูลนิธินาวาตรีสมานกุนัน(จ่าแซม)ร่วมเครือข่ายเร่งอบรมผลิตหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อแจกจ่ายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกคนทุกครัวเรือน

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-whan/0817082129-รายงาน

เมื่อวันนี้ 17 เม.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ณ ที่บ้านเลขที่ 346 หมู่7 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (สำนักงานที่ตั้งมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม) โดยการอำนวยการของ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ประธานมูลนิธินาวาตรีสมานกุนัน(จ่าแซม) พร้อมด้วยเครือข่ายศูนย์อบรมปฏิบัติการผลิตหน้ากากอานมัย นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย อบจ.ร้อยเอ็ด หอการค้าร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด สื่อมวลชน

ได้ดำเนินการอบรมปฎิบัติการผลิตหน้ากากอนามัย ให้ชาวบ้าน ภายใต้ชื่อโครงการ เมื่อชาติมีภัย ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การจัดทำหน้ากากอนามัย(ผลิตหน้ากากอนามัย)เพื่อป้องกันตนเอง โดยชาวบ้านเพื่อชาวบ้านและต่อยอดในชุมชนคนละไม่เกิน 3 ผืน ห้ามขายเด็ดขาด
ดร.ตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา – ประธานมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม กล่าวว่า.-โครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่าย โดยไม่อาศัยงบประมาณของทางราชการ เพื่อสานต่ออุดมการณ์ของจ่าแซม ในการสร้างความดีอย่างต่อเนื่อง

โดยในช่วงระบาดของโรคโควิด19นี้ ประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด19 จึงได้เร่งให้ความรู้ชาวบ้าน เพื่อผลิตหน้ากากอนามัย และนำไปต่อยอดในพื้นที่และแจกจ่ายให้กับชุมชน ซึ่งทางศูนย์ฯได้รับการช่วยเหลือ จากเครือข่าย ทั้งอุปกรณ์ บุคลากร รวมทั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมจำนวน6หลัง โดยเริ่มตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 มีชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆมาอบรมความรู้ อย่างต่อเนื่อง

 

เช่นวันนี้ 17 เม.ย. 2563 มีชาวบ้านจากอำเภอปทุมรัตต์ มาฝึกอบรม นางอาภรณ์ อะทาโส วิทยากรผลิตด้วยมือ นางสาวโชติกา ทวนชัยภูมิ(สื่อมวลชน) ให้ความรู้เรื่องการเย็บจักร ในการผลิตหน้ากากอนามัย โดยเริ่มต้นจากอุปกรณ์ ผ้า สิ่งใกล้ตัวเองที่มีอยู่ เพื่อให้ทันใช้ อย่างน้อยคนละ 3 ชิ้น ดูแลโดย นางฉวีวรรณ อารีเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางบรรจบ ชุ่มสูงเนิน อายุ 65 ปี ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด และคณะอาสาเย็บจักรผลิตหน้ากากฯให้อีกด้วย ซึ่งเราจะเห็นว่า มีผลงานที่หลากหลาย และที่สำคัญ คือ หลวงพ่อบุญเดช ญาณเตโช วัดถ้ำแสงธรรม(ภูลังกา)อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ได้เมตตาลงยันต์หน้ากากอนามัยที่ผลิตจากศูนย์ฯในครั้งนี้ด้วย

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
โชติกา ทวนชัยภูมิ-อัมรินทร์ทีวี/ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: