ร้อยเอ็ดส่งผู้กักตัว2คนสุดท้ายพร้อม ทำความสะอาดศูนย์ฯและห้องพักโดยใช้ผลิตภัณฑ์นาโนซิลเวอร์ /PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดส่งผู้กักตัว2คนสุดท้ายพร้อม
ทำความสะอาดศูนย์ฯและห้องพักโดยใช้ผลิตภัณฑ์นาโนซิลเวอร์

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (19 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันตัวตามมาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เข้าพักครบ 14 วัน ณ โรงแรม The Bed Hotel ริมคลองคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ภายหลังจากการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เข้าพักครบ 14 วัน จำนวน 2 คนสุดท้าย
ซึ่งเป็นชาวอำเภอพนมไพร เดินทางมาจากประเทศการ์ต้าร์ และสิงคโปร์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 (ซึ่งเป็น 2 ในจำนวน 152 คนที่หลุดการกักกันตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ) และได้รายงานตัวเข้าพักที่ศูนย์ร้อยเอ็ด วันที่ 4 -18 เมษายน 2563 ครบ 14 วัน ภายใต้การดูแลตามมาตรฐานการควบคุมโรคสากล ที่โรงแรมเดอะเบดโฮเต็ล
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบใบรับรองการร่วมโครงการทั้ง 2 คน พร้อมอวยพรให้ มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมนี้ ขอให้ได้ตระหนักและใส่ใจในการ  “อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หมั่นล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากผ้า อยู่ห่างกัน 2 วา” เมื่อประเทศไทยของเราสามารถหยุดเชื้อโควิด-19 ได้สำเร็จจึงจะสามารถกลับมามีวิถีชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป

จากนั้นเวลา 10.30 น. นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และผู้บริหารโรงแรม The Bed Hotel ทำความสะอาดศูนย์กักกันตัวตามมาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยศูนย์กักกันตัวตามมาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน ได้ส่งตัวกลับบ้านแล้ว 8 คน สำหรับวันนี้ เป็นวันส่งผู้เข้าร่วมโครงการกลับบ้าน 2 คนสุดท้าย ภายใต้การดูแลตามมาตรฐานการควบคุมโรคสากล ที่โรงแรมเดอะเบดโฮเต็ล ผลการเฝ้าสังเกตอาการ พบว่าทั้ง 10 คน อาการปกติดี
ในโอกาสนี้ จึงได้กำหนดการทำความสะอาดศูนย์ฯ และห้องพัก โดยใช้ผลิตภัณฑ์นาโนซิลเวอร์ ซึ่งเป็นสารที่มีอนุภาคขนาดที่เล็กลง เมื่ออนุภาคนาโนซิลเวอร์สัมผัสกับเชื้อโรค จะไปเกาะที่ผนังเซลล์และแทรกเข้าไปภายในและจะไปเกาะกับเอนไซม์ ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการเจริญของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคตายในที่สุด เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจในความสะอาด ปราศจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงแรมเดอะเบดโฮเต็ล

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: