นราธิวาส  เปิดด่านสุไหงโก-ลกรับคนไทยกลับบ้าน วันที่ 2

นราธิวาส  เปิดด่านสุไหงโก-ลกรับคนไทยกลับบ้าน วันที่ 2

สำหรับความคืบหน้าการเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อให้คนไทยที่ตกค้างอยู่ในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซีย เดินทางข้ามแดนเพื่อกลับภูมิลำเนาในวันที่ 2 พบว่า บรรยากาศไม่คึกคักเหมือนกับเมื่อวานที่ผ่านมา เนื่องจากคนไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้ ไม่ได้รวมตัวเดินทางมาเป็นคณะ ส่วนใหญ่ต่างทยอยเดินทางมาเป็นการส่วนตัว ขยายผลทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรอง 3 จุด 5 ขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผ่อนคลาย ไม่ต้องเคร่งครัดและวิตกกังวนต่อความผิดพลาด โดยในช่วงเช้ามีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซีย ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีเดินทางผ่านพรมแดนสุไหงโก-ลก เพื่อกลับภูมิลำเนาเพียงกว่า 40 คน จากรายชื่อทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศในวันนี้ จำนวน 101 คน

 

ส่วนกระบวนการคัดกรองเจ้าหน้าที่ได้แยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มสีแดงกลุ่มคนไทยมีตรวจพบมีอาการไอหรืออุฯหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ 2. กลุ่มสีเหลืองเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และ 3. กลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งเมื่อผ่านการคัดกรองตามกระบวนการแล้วเสร็จ จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่ง จ.นราธิวาส เตรียมรถยนต์โดยสารนำกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับส่งตามรายจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่

 

รายงานข่าวจากแหล่งข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก แจ้งว่า นอกจากคนไทยที่ตกค้างอยู่รัฐต่างๆของประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางถูกต้องตามกระบวนการขออนุญาตกับสถานฑูตหรือสถานกงสุลแล้ว ในวันนี้ก็ยังคงมีแรงงานไทยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตผ่านสถานทูตและสถานกงสุล ซึ่งถือว่าเดินทางเข้าประเทศไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีจำนวนกว่า 200 คน ที่ทยอยเดินทางมารวมตัวอยู่ที่ด่านพรมแดนเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย อย่างหนาแน่น เพื่อรอเวลาด่านพรมแดนทั้ง 2 ฟากฝั่งไทยและมาเลเซีย ปิดทำการให้คนไทยที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามขั้นตอนเข้าประเทศ กลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศไม่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนกว่า 200 คน ก็จะถูกทางการประเทศมาเลเซียผลักดันเข้าประเทศไทย โดยทุกคนยอมเสียค่าปรับคนละ 800 บาท ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมามีกลุ่มคนเหล่านี้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยถึงจำนวน 294 คน ซึ่งเมื่อผ่านคัดตอนการคัดกรอง เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวไปภูมิลำเนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่กักตัวดูอาการ 14 วันเช่นกัน

 

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

Tiger Post
%d bloggers like this: