จังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวครั้งที่ 25 สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 259 ราย และรอผล 5 รายไม่ครบ14วันรวม5,750คน /PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวครั้งที่ 25 สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 259 ราย และรอผล 5 รายไม่ครบ14วันรวม5,750คน

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (21 เมษายน 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 25 ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2563) จำนวน 267 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 259 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทาง มาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 144 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 142 คน และ อยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2 คน
ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 29 ประเทศ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 459 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 454 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 5 คน ข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 21 เมษายน 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่พัก จำนวน 25,628 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 22,846 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,782 คน และผู้เดินทางมาจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่น แยกตัวสังเกตอาการที่พัก จำนวน 11,679 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 9,623 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,956 คน
สถานการณ์ทั่วโลกใน 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 2,481,287 ราย เสียชีวิต 170,436 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 792,759 ราย เสียชีวิต 42,514 ราย รองลงมา คือ สเปน 200,210 ราย เสียชีวิต 20,852 ราย และอิตาลี 181,228 ราย เสียชีวิต 24,114 ราย
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 2,811 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 19 ราย เสียชีวิตสะสม 48 ราย

จังหวัดร้อยเอ็ดมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ขอเรียนว่า หน่วยงานราชการได้มีแนวทางดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ซึ่งต้องมีความร่วมมือของคนในชุมชนดำเนินการควบคู่ไปพร้อมๆ กัน ดังนี้ ร่วมกันทำ 2 ใช้ คือ ใช้ศักยภาพของชุมชน กับ ใช้ความสัมพันธ์ในชุมชน ระดมทรัพยากรที่สำคัญต่อการช่วยเหลือคนในชุมชน มีจิตอาสา ส่งเสริมให้ชาวบ้านดูแลกัน ไม่แสดงความรังเกียจ คนในคอบครัวเกื้อกูลกัน และขอให้มีการสร้างวัคซีนใจ 4 อย่างในชุมชน ได้แก่
1.การสร้างความปลอดภัย ด้วยมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ใส่หน้ากากผ้าก่อนออกนอกบ้านมีจุดล้างมือ และแอลกอฮอล์เจล มีการคัดกรองและกักตัว 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่เสี่ยงต่างๆ
2.สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ มีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง สม่ำเสมอ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียด และความกังวล
3.สร้างชุมชนที่รู้สึกมีความหวัง จัดให้มีสวัสดิการ สร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ และ
4.สร้างชุมชนที่เข้าใจและให้โอกาส สร้างความเข้าใจและเห็นใจ ไม่มีอคติ ไม่รังเกียจ รวมถึงการให้โอกาสคนที่หายป่วยกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ

จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: