ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ถูกพายุฝนพัดบ้านพัง /PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ถูกพายุฝนพัดบ้านพัง

/PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน

สภ.เมืองร้อยเอ็ด โดยอำนวยการของ พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.ฯ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ชุดจชส.ฯและสายตรวจ-จราจร ตำบล ออกสำรวจและเพื่อทำการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ประสบภัยพิบัติ(พายุฤดูร้อน)เมื่อวันที่ 22 เมษายน 63 เวลาในเขตตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ดังนี้


1)ม.1 จำนวน 1หลัง ม.9 จำนวน 80 หลัง
2)ม.10 จำนวน 19 หลัง ม.12 จำนวน 10 หลัง
3)นอกนั้น อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเบื้องต้น

จชส.ฯ+สายตรวจ-จร.ตำบล. หากจะมีการมอบสิ่งของหรืออุปกรณ์ซ่อมแซมตู้ยาม/บ้านพักตร.นอกเขตเทศบาลรอ./บ้านเรือนประชาชนจากมรสุม จนพังไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ให้แจ้งพช1/พช1ยินดีจะสนับสนุนช่วยเหลือตร.และประชาชนเต็มกำลัง

/PALANCHAI TV/ชสอท:/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-ข่าว
พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์-ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: