#สถานประกอบการปลอดภัย #ไร้โรคติดเชื้อ #COVID19

#สถานประกอบการปลอดภัย #ไร้โรคติดเชื้อ #COVID19

การปิดเมือง หรือล็อกดาวน์ ในขณะนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกไม่นาน.. หากสถานการณ์กลับมาดีขึ้น บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ ก็จะกลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติ ในเร็ววัน …

#คำแนะนำดีๆ ในการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับพนักงาน และสถานประกอบการ

อ่านต่อ >> http://lannahospital.blogspot.com/2020/04/covid19Office.html

#โรงพยาบาลลานนาให้บริการตรวจโควิดก่อนเข้าทำงาน
#ร่วมมือ #ร่วมใจ #ป้องกันcovid19

Tiger Post
%d bloggers like this: