นักรบชุดกาวน์สวมใจสิงห์เข้าสู่ รพ.สนาม มุ่งมั่นฝ่าวิกฤตไวรัส COVID19

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นักรบชุดกาวน์สวมใจสิงห์เข้าสู่ รพ.สนาม มุ่งมั่นฝ่าวิกฤตไวรัส COVID19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่บริเวณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีต้อนรับและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมจิตอาสาบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามที่ทำการรักษากลุ่มบุคคลติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผวจ.นราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจ.นราธิวาส ตลอดจนแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้ร่วมกันแจกดอกกุหลาบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในพิธีครั้งนี้

ทางด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส ได้เน้นย้ำว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVD19 เป็นสถานการณ์โรคที่เกิดการระบาดขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก มีการระบาดจนขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ขณะนี้สถานการณ์ของโรคทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้ง จ.นราธิวาส จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนในการวางแผนเตรียมรับมือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นทัพหน้าในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรค การรักษาผู้ป่วยให้หาย ลดอัตรา การติดเชื้อในชุมชนลง การที่มีทีมจิตอาสาบุคลากรทางการแพทย์อาสามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งบุคลากรดังกล่าวสมควรได้รับการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม “ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ด้าน นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นราธิวาส กล่าวว่า สถานการณ์ COVID19 ที่เกิดการระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ของโรคในประเทศไทย และ จ.นราธิวาส มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาสจึงได้เปิดโรงพยาบาลสนาม COVID-19 จ.นราธิวาส เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากทุกโรพยาบาลใน จ.นราธิวาส หมุนเวียนเข้าร่วมปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID19 เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและการสัมผัส ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานแบบประจำเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ จึงมีการรับสมัครจิตอาสาบุคลากรทางการแพทย์ประจำการ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย แพทย์ รพ.เจาะไอร้อง แพทย์ รพ.ศรีสาคร แพทย์ รพ.รือเสาะ พยาบาล รพ.สุไหงปาดี พยาบาล รพ.สุไหงโกลก พยาบาล รพ.ศรีสาคร ผู้ช่วยพยาบาล รพ.จะแนะ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.ศรีสาคร และพนักงานบริการ รพ.สุไหงปาดี ไปปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลสนามต่อไป

Tiger Post
%d bloggers like this: