ร้อยเอ็ด/… เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2563

ร้อยเอ็ด/…
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2563

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 เมษายน 2563 ณ.หอประชุมกลางชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน 2563
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ทุกวันที่ 25 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร ด้วยทรงมีพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ด้วยทรงอุทิศพระวรกายทำสงครามกอบกู้เอกราช ทั้งยังปราบอริราชศัตรู ทำให้แผ่นดินไทยเป็นปึกแผ่น และแผ่ขยายอำนาจไปทั่วแดน โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยกทัพไปทำสงครามกับเมืองอังวะ ในปี พ.ศ.2147 ขณะที่ประทับอยู่บริเวณทุ่งแก้ว เกิดประชวร และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 ขณะพระชนมพรรษา 50 พรรษา เสด็จอายุในราชสมบัติ 15 ปี

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
(ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดอนุเคราะห์ภาพ-ข่าว

Tiger Post
%d bloggers like this: