นายอำเภอเสลภูมิลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนผู้ประสบเหตุไฟไหม้ รายนายประผาด นาหอมจันทร์ ม.3 บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

นายอำเภอเสลภูมิลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนผู้ประสบเหตุไฟไหม้ รายนายประผาด นาหอมจันทร์ ม.3 บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

วันนี้ เวลา 13.30 น.นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิพร้อมด้วยนายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนผู้ประสบเหตุไฟไหม้ รายนายประผาด นาหอมจันทร์ ม.3 บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว
ด้วยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.ได้มีเหตุไฟไหม้บ้านของราษฎร ราย นายประผาด นาหอมจันทร์ อายุ 68 ปี ราษฎรบ้านท่าสี หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง และทำให้ไฟไหม้ลามไปที่บ้านนางแสงทอง ศรพรหม ราษฎรข้างเคียงซึ่งทำให้ได้รับความเสียหายเล็กน้อย


ซึ่งทางอำเภอเสลภูมิได้ประสานความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลเกาะแก้วสนับสนุนงบกลางในการช่วยเหลือจำนวน 30,000 บาท ค่าดำรงชีพ 3,000 บาท
เงินจากชุมชนบ้านท่าสี
จำนวน 33,730 บาท
เงินจากชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะแก้ว
จำนวน 4,000 บาท
ซึ่งในขณะนี้ชาวบ้านท่าสีและบ้านใกล้เคียงร่วมกันก่อสร้างบ้านให้นายประผาด เพื่อใช้อยู่อาศัย และได้รวบรวมของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวร่วมกัน
ทั้งนี้ ทางอำเภอเสลภูมิได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด และประสานไปยังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว

Tiger Post
%d bloggers like this: