ร.10พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรรอบตำหนักทักษิณ

นราธิวาส/ภาพ-ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ร.10พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรรอบตำหนักทักษิณ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 เม.ย. 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ส่วนใหญ่พักอาศัยโดยรอบเขตพระราชฐานของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย จากผลกระทบของสถานประกอบการปิดกิจการ สถานที่ทำงานอยู่นอกพื้นที่ ไม่สามารถที่จะเดินทางไปทำงานได้ รวมทั้งบุตรหลานทำงานในประเทศมาเลเซีย ไม่สามารถที่จะออกจากบ้าน เพื่อส่งเงินกลับให้กับทางครอบครัวได้ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 146 คน

โดยแยกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.หมู่บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 หมู่บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 หมู่บ้านโคกสยา หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านตือลาฆอปาลัส หมู่ที่ 11 ตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ผู้ที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานทุกคน ต่างรู้สึกปลาบปลื้ม มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า

Tiger Post
%d bloggers like this: