ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ฯ เงินเยียวยา 5 พันบาท ลงพื้นที่พบผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพื่อให้เป็นไปตามความเดือดร้อนจริงส่งคลังพิจารณาช่วยเหลือ /PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ฯ เงินเยียวยา 5 พันบาท ลงพื้นที่พบผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพื่อให้เป็นไปตามความเดือดร้อนจริงส่งคลังพิจารณาช่วยเหลือ

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (28 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

เพื่อพบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียน ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การยืนยันบุคคลผ่านแอปพลิเคชั่นผู้พิทักษ์สิทธิ์ กระทรวงการคลัง บันทึกภาพบัตรประจำตัวประชาชน สอบถามประวัติการประกอบอาชีพ และทำการบันทึกภาพผู้ขอทบทวนสิทธิ์ เสร็จแล้วจึงจัดส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

สำหรับผู้ที่มีเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. จะมีเจ้าหน้าที่จากทั้ง 3 ธนาคาร มาดำเนินการทบทวนสิทธิ์ให้ ส่วนประชาชนที่มีบัญชีของธนาคารอื่นๆ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์

ทั้งนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งตัวเลขของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิ์ จำนวนกว่า 109,000 ราย จากมาตรการของรัฐบาลเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด – 19” คนละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งยอดผู้ขอทบทวนสิทธิ์ จำนวน 3,434 รายแจ้ง

ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้นิ่งนอนใจ รีบนำทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด –  19 ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งได้ประสานการปฏิบัติโดยใกล้ชิดร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้เกิดความชัดเจน จังหวัดร้อยเอ็ดมีความตั้งใจที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ความสะดวกในการให้ข้อมูล และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดจึงได้นำทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์กระทรวงการคลังลงพื้นที่ไปพบถึงบ้าน ซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้ มีความพึงพอใจในการให้บริการของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่มาลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ก็มีความพึงพอใจเช่นเดียวกัน

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: