นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต

วันนี้ (28 เม.ย. 63) ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต พร้อมกล่าวว่า อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คือ เป็นหน่วยสนับสนุนในการรณรงค์จัดหาโลหิตเพื่อสนับสนุนให้กับธนาคารเลือดของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก- ลก ซึ่งการดำเนินงานในด้านนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมเป็นหน่วยรณรงค์เป็นเจ้าภาพในการออกหน่วยบริจาคโลหิต โดยจะมีโรงพยาบาลออกไปรับบริจาคโลหิตพร้อมกับกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด มีการออกปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนด สำหรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลกระทบทำให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดลง ทางหน่วยที่มีผู้มาบริจาคโลหิตประจำเกิดความไม่มั่นใจ กลัวว่าจะได้รับเชื้อ จึงได้สอบถามไปยังสภากาชาดไทย ทางธนาคารเลือด ที่แจ้งว่ายังไม่พบว่า COVID – 19 จะติดทางการบริจาคโลหิต แต่ที่สำคัญคือต้องมีมาตรการเข้มกว่าปกติในการป้องกันด้าน Social distancing ทั้งในด้านอาคารสถานที่ต้องสะอาด อากาศถ่ายเท ไม่แออัด โดยเฉพาะการคัดกรอง ที่มีเจลล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย และในครั้งนี้ขอขอบคุณ พันเอกรุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ที่ได้ระดมกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 80 ราย เนื่องจากธนาคารโลหิตต้องมีโลหิตสำรองไว้ให้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและปกติ ซึ่งโลหิตจะมีอายุ 20 วัน ในการเก็บสำรองจึงต้องรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง และหากหน่วยงานใดต้องการเป็นเจ้าภาพในการบริจาคโลหิตสามารถประสานแจ้งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้

ด้านนายประกิจ เอกธีรมงคล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ก่อนเกิดการระบาด COVID – 19 เลือดในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลนราธิวาสมีสำรองเพียงพอ จากการทำงานร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสแต่ละเดือนจะออกหน่วย 6 – 8 ครั้ง เลือดจึงมีสำรองเพียงพอแต่หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงจากเดิมมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้สถานการณ์เลือดสำรองลดน้อยลง แต่มีความมั่นใจว่าผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดที่ต้องเข้ารับเลือดเป็นประจำยังมีเลือดเพียงพอ โดยโรงพยาบาลมีแผนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดในการออกหน่วยและมีบางหน่วยที่ร่วมรับบริจาคโลหิตเสริม ในขณะนี้เลือดสำรองในโรงพยาบาลมีไม่ต่ำกว่า 250 ยูนิต สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และขณะนี้ยังไม่ประสบภาวะวิกฤติหรือขาดแคลนเลือด เพียงแต่เลือดสำรองลดน้อยลงจึงพยายามประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ในการรับบริจาคโลหิต ที่จะเน้นผู้บริจาคโลหิตให้เข้ามาในโรงพยาบาลให้มีความมั่นใจในด้านความปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองตามมาตรฐาน จึงขอให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคนมั่นใจได้เมื่อมาบริจาคโลหิต

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

Tiger Post
%d bloggers like this: