ร้อยเอ็ดยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ตรวจไม่พบเชื้อ281รายรอผล3รายรวมกักที่บ้าน43,648คนครบ24วัน39,702ไม่ครบ3,946คนเข้มตรวจคนในหมู่บ้านครบทุกคนห้ามตามพรก.ฉุกเฉินถึง31พคนี้ /PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ตรวจไม่พบเชื้อ281รายรอผล3รายรวมกักที่บ้าน43,648คนครบ14วัน39,702ไม่ครบ3,946คนเข้มตรวจคนในหมู่บ้านครบทุกคนห้ามตามพรก.ฉุกเฉินถึง31พคนี้

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (30 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 32 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563) จำนวน 287 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 281 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 146 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 146 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 757  คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 751 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 6 คน    ข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน  29,292 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 26,636 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,656 คน และผู้เดินทางมาจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 13,453 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน  12,169 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1,284 คน

สถานการณ์ทั่วโลกใน 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 3,193,961 ราย เสียชีวิต 227,644 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 1,039,909 ราย เสียชีวิต 60,966 ราย รองลงมา คือสเปน 236,899 ราย เสียชีวิต  24,275 ราย  และ อิตาลี 203,591 ราย เสียชีวิต 27,682 ราย

สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 2,954 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 7 ราย  เสียชีวิตสะสม 54 ราย และมียอดสะสมผู้ป่วยอยู่ในอันดับที่ 59 ของโลก

จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: