ผู้ว่าฯนราธิวาสตรวจเยี่ยมผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ต รายงานตัวแล้วกว่า 30 คน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าฯนราธิวาสตรวจเยี่ยมผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ต รายงานตัวแล้วกว่า 30 คน

วันที่( 3 พ.ค.63 ) เวลา 11.30 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ออกตรวจเยี่ยมหน่วยคัดกรองโรคผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งภายในประเทศ และประเทศมาเลเซีย ณ บริเวณสวนร.5 หรือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มข้น ก่อนที่จะส่งตัวไปยังศูนย์กักกันตัว 14 วัน (Local quarantine) ตามภูมิลำเนาของแต่ละบุคคล

โดยวันนี้( 3 พ.ค.63 ) มีประชาชนทยอยเดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 30 คน และได้มารายงานตัว ณ หน่วยคัดกรองโรค บริเวณสวนร.5 หรือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าที่เดินทางกลับ เพราะอยากกลับมาพักที่บ้านภูมิลำเนาของตนเอง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งบอกว่าอยากกลับมาถือศีลอดในช่วง(เดือนรอมฎอน)ที่บ้าน อยากกลับมาอยู่กับครอบครัว และครั้งนี้ตั้งใจมารายงานตัวกับทางราชการ และพร้อมเข้าสู่มาตรการกักกันตัว 14 วัน (Local quarantine) ตามที่จังหวัดจัดเตรียมไว้

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเตรียมมาตรการรองรับพี่น้องชาวนราธิวาสที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง รวมถึงผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มอบนโยบายให้กับนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ เพื่อจัดเตรียมศูนย์(Local quarantine) เพิ่มเติม เพื่อรองรับให้เพียงพอกับคนที่จะกักกันตัวในศูนย์

ขณะที่มีการแจ้งมาว่าผู้ที่จะเดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ตเข้าสู่จังหวัดนราธิวาสจะทยอยเดินทางเข้าจังหวัดนราธิวาสกว่า 700 คน ซึ่งทางจังหวัดและอำเภอได้จัดเตรียมศูนย์(Local quarantine) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะ ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าสามารถ( Home quarantine)ได้ ทางอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ก็จะ Lockdown บ้านหลังดังกล่าว ตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พร้อมทิ้งท้ายในวันนี้( 3 พ.ค.63 ) ช่วงบ่ายจะออกไปตรวจเยี่ยมและส่งตัวผู้ที่กักกันตัวครบ 14 วัน( Local Quarantine ) ณ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี อ.เมืองนราธิวาส 1 ในศูนย์กักกันตัว ( Local Quarantine ) พื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส กลับสู่ภูมิลำเนา ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

Tiger Post
%d bloggers like this: