ร้อยเอ็ดติดตามกรณีประชาชนอำเภอโพนทองร้องเรียนทิ้งขยะบริเวณไหล่ทาง สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคเพื่อช่วยเหลือแก้ไข /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tum/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดติดตามกรณีประชาชนอำเภอโพนทองร้องเรียนทิ้งขยะบริเวณไหล่ทาง สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคเพื่อช่วยเหลือแก้ไข

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tum/0817082129-รายงาน


– วันนี้ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายวัลลภ จินดาเงินนายอำเภอโพนทอง ปลัดอาวุโส และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์


กรณีประชาชนอำเภอโพนทองร้องเรียนบริเวณทางโค้งถนนทางหลวงเส้นอำเภอโพนทอง-อำเภอเมยวดี มีประชาชนนำขยะมาทิ้งบริเวณไหล่ทาง สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ซึ่งทำให้ประชาชนหวาดกลัวจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค ประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือแก้ไข
นายเลิศบุศย์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอำเภอโพนทอง เบื้องต้นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในเบื้องต้น พร้อมให้ประสานแจ้งทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากเป็นเขตรับผิดชอบของหน่วยงานต่อไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/ธนภัทร รัตนสมัย-เลขารอง.ผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: