WE CARE FOR ALL : กองพลทหารราบที่ 4 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ”Army Delivery” ช่วยผู้ป่วยติดเตียง ส่งเครื่องอุปโภค-บริโภค เข้าถึงความเดือนร้อนประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ….ในชุมชน

WE CARE FOR ALL : กองพลทหารราบที่ 4 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ”Army Delivery” ช่วยผู้ป่วยติดเตียง ส่งเครื่องอุปโภค-บริโภค เข้าถึงความเดือนร้อนประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ….ในชุมชน

พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 มีความห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์สุขของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 และผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จึงมอบหมายให้ ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารสนาม ที่ 1 นำกำลังพลชุดปฏิบัติการ “Army Delivery ″ ลงพื้นที่ร่วมมอบส่งถุงน้ำใจความห่วงใยมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน และยารักษาโรคให้กับประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ภายในชุมชนพระร่วง ซอย 2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการนำทหาร “Army Delivery ” นำอาหารไปส่งให้ประชาชนแบบเคาะประตูทุกหลังคาเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยการขับขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจ จำนวน 2 คัน นำส่งถุงกำลังใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 จำนวน 4 ครอบครัว

…..อาทิ ครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่ง ภายในชุมชนพระร่วง ซอย 2 ที่ได้รับอุบัติเหตุจากถูกรถชน ทำให้เลือดออกในสอง ต้องรับการผ่าตัด กว่า 5 ครั้ง จนมีอาการเป็นเจ้าหญิงนิทรา มีอาการปอดติดเชื้อ และเมื่อปลายปี 2562 เกิดแผลกดทับ 3 จุด ต้องรับการผ่าตัดแผลกว่า 3 เดือน ปัจจุบันพักรักษาตัวที่บ้านพักส่วนตัว มานานกว่า 4 ปี เศษ ซึ่งมีบุตรสาว ส.ต. หญิง นิภาพรรณ บูรณจารี รับราชการเป็นทหาร สังกัดกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 และบุตรชาย คอยเฝ้าดูอย่างดี พร้อมความอนุเคราะห์จากทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เดินทางมาติดตามดูแลอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด…..

ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการ “Army Delivery ″ กองพลทหารราบที่ 4 ผนึกกำลังกับภาคประชาชน, ผู้นำชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกบ้าน ทุกชุมชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจถึงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมทั้งวิธีป้องกันตนเองและคนในครอบครัว ชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้มีประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ที่พักอาศัยอยู่ตามบ้านจำนวนหลายครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต่างซาบซึ้งในน้ำใจของทหาร และขอบคุณทหารที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในยามวิกฤต

Tiger Post
%d bloggers like this: