ปลัดจังหวัดนราฯลงพื้นที่ตรวจอำเภอรือเสาะ ติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ปลัดจังหวัดนราฯลงพื้นที่ตรวจอำเภอรือเสาะ ติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด(ศปก.จ.) จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่อำเภอรือเสาะ เพื่อตรวจติดตาม กำกับ ดูแลตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตรวจเยี่ยมสำนักทะเบียนอำเภอรือเสาะ พร้อมพบปะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
2. รับฟังการบรรยายสรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอำเภอรือเสาะ
3. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการการจัดระเบียบตลาดนัด สถานที่การค้าขายอาหารในช่วงเดือนรอมฏอน ในเขตเทศบาล
โดยมี นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ, นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง,นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ หน่วยกำลังในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

Tiger Post
%d bloggers like this: