ที่ปรึกษา ศอ.บต.ฝ่ายสื่อฯ นักธุรกิจ หาดใหญ่ และทีมเพื่อนสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต. ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ ช่วยประชาชนผู้เดือดร้อนจากโควิก และเติมกำลังใจให้กัน ช่วงส่งท้ายรอมฎอน รับฮารีรายอ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ที่ปรึกษา ศอ.บต.ฝ่ายสื่อฯ นักธุรกิจ หาดใหญ่ และทีมเพื่อนสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต. ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ ช่วยประชาชนผู้เดือดร้อนจากโควิก และเติมกำลังใจให้กัน ช่วงส่งท้ายรอมฎอน รับฮารีรายอ

( 20 พ.ค.2563) ในช่วงส่งท้าย เดือนรอมฎอน ที่ชาวมุสลิม ยังอยู่ระหว่างการถือศิลอด ประกอบกับช่วงสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรน่า สายพันธ์โควิก 19 ที่ยืดเยื้อทำให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน ด้วยสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และการอยู่ร่วมกัน ในการเอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือ ต่อกัน นายรพี มามะ ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จ.ชายแดนภาคใต้ คุณพัช ชฎาบดินทร์รุจ ผู้อำนวยการสถาบันพัชแพชชั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คุณพารีดะ อาลีซู คณะประสานงานระดับพื้นที่ (พูดคุยสันติสุข สล.3) ทีมงานเพื่อนสื่อมวลชน SPMC ได้ผนึกกำลัง ลงพื้นที่ เบาเทาและให้ความช่วย พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 5 พื้นที่ คือ ซึ่งจุดแรก เป็นพื้นที่ บ้านไม้งาม ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คนชรา โดยทีมงานได้พูดคุย สอบถามทุกข์สุขของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมได้มอบถุงยังชีพ และมอบเงินช่วยกับผู้พิการ จากสถานการณ์อีกจำนวนหนึ่ง จุดที่ 2 เป็นพื้นที่บ้านกูจำ ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส

ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และการประกอบอาชีพ ค่อนข้างลำบาก ไม่มีรายได้ ทางทีมงานจึงได้มอบปัจจัยถุงชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จุดที่3 คือพื้นที่บ้านบ่อทอง ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จุดที่ 4 พื้นที่บ้านยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และภารกิจที่ 5 ภารกิจจุดสุดท้าย คือพื้นที่บ้านบูเกะตาโมง ต.บูกิ๊ต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รวม 5 พื้นที่ จำนวน 150 ครัวเรือน ทางทีมงานได้มอบปัจจัยถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่ น้ำหวาน น้ำตาล และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน ไว้อุปโภคบริโภค ในช่วงส่งท้ายเดือนรอมฎอน เดือนแห่งความประเสริฐยิ่ง ที่ส่งเสริมการทำความดี และส่งรอยยิ้ม อิ่มใจ ต้อนรับวันฮารีรายอ อิดิ๊ลฟิตตรี ที่จะมาถึง อีกไม่กี่วันข้างหน้า ทั้งนี้สำนักงานจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ชาวไทยมุสลิม ดูดวงจันทร์ ตรงกับวันศุกร์ ที่จะมาถึงนี้ ประกอบกับ เป็นการให้กำลังใจประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิก -19 ที่ทุกคนต้องมาช่วยกัน เพื่อฝ่าฟันก้าวผ่านสู้โควิกไปด้วยกัน

ด้าน คุณพัช ชฎาบดินทร์รุจ นักธุรกิจสาว จาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้ร่วมลงพื้นที่ครั้งแรก พร้อมทีมงาน กล่าวว่า เป็นครั้งแรก และประทับใจกับคนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีแต่ไมตรีจิตที่สัมผัสได้ จากสถานการณ์โควิก 19 ทุกอาชีพได้รับผลกระทบ ไม่เว้นนักธุรกิจ แต่การเอื้ออาทร และช่วยเหลือต่อกัน น้ำใจคนไทย ไม่เคยทิ้งกัน จึงได้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ มาร่วมช่วยเหลือประชาชนถึงพื้นที่ และขอส่งกำลังใจให้ประชาชน ยิ้มรับส่งท้ายรอมฎอน และต้อนรับวันฮารีรายอที่จะมาถึง ร่วมถึงขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความเข้าใจ แล้วเราจะผ่านวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ไปด้วยกัน
ขณะที่การให้ความช่วยเหลือถุงยังชีพ ทางทีมงานได้แจก ให้ถึงมือกับประชาชนที่เป็นชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม โดยไม่ทมีการแบ่งแยกศาสนา หรือชาติพันธ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน บนความหลากหลาย และสร้างสันติสุขร่วมกันตลอดไป

Tiger Post
%d bloggers like this: