เร่งช่วยนักเรียนไทยในมาเลย์กลับมาศึกษาต่อก่อนเปิดเทอม1ก.ค.นี้

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

เร่งช่วยนักเรียนไทยในมาเลย์กลับมาศึกษาต่อก่อนเปิดเทอม1ก.ค.นี้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มิ.ย. 63 ที่ห้องประชุมดาวเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้เรียกผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณตามแนวตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซีย ในพื้นที่ อ.ตากใบ สุไหงโก-ลก แว้งและสุคิริน จำนวน 18 โรง รวม 25 คน เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมที่จะมีการเปิดภาคเรียนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 1 ก.ค. 63 ที่จะถึงนี้ แต่เนื่องจากประเทศมาเลเซียได้ประกาศขยายเวลาในการปิดด่านพรมแดนเพิ่มเติมจากวันที่ 9 มิ.ย. 63 ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 ส่งผลทำให้นักเรียนไทยซึ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1. นักเรียนไทยที่เดินทางไปอยู่กับผู้ปกครองที่ทำงานและมีบ้านพักในมาเลเซีย ซึ่งปกติจะเดินทางไปกลับระหว่างที่เรียนหนังสือในแต่ละวันหลังเลิกเรียนในไทย กลุ่มที่ 2. นักเรียนไทยที่เดินทางไปอยู่กับผู้ปกครองในมาเลเซีย แต่มีบ้านพักในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มนี้เมื่อผู้ปกครองกลับเข้ามาประเทศไทยก็จะไม่มีงานทำ จึงจำเป็นต้องอยู่กับผู้ปกครองต่อ

ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงตัวเลขของนักเรียนไทย ที่อยู่กับผู้ปกครองในประเทศมาเลเซีย มีจำนวนกว่า 150 คน ในการหาหนทางที่จะประสานผู้ปกครองให้นำบุตรหลานกลับเข้ามาประเทศ ก่อนวันที่ 14 มิ.ย. 63 ที่จะถึงนี้ เพื่อจะได้นำนักเรียนเข้ามายังศูนย์กักกันตัว หรือ LOCAL QUARANTINE ที่ใช้โรงเรียนแต่ละแห่งที่นักเรียนศึกษาอยู่ เป็นเวลา 14 วัน ก่อนที่จะถึงวันเปิดเทอม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 แต่จากการพูดคุยกับผู้ปกครองส่วนใหญ่ในเบื้องต้น พบปัญหาอุปสรรคหลายประการเกี่ยวกับรายได้ คือเมื่อผู้ปกครองเดินทางกลับมาพร้อมบุตรหลาน เมื่ออยู่ประเทศไทยจะวางงานไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว แต่หากอยู่ในประเทศมาเลเซีย ก็สามารถเริ่มประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัว จากประเทศมาเลเซียได้มีการผ่อนปรนในกิจการต่างๆ ที่สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ โดยผู้ปกครองบางส่วนยอมที่จะให้นักเรียนหยุดเรียนเป็นการชั่วคราว 1 ปี

โดย นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้กล่าวในที่ประชุมพอสรุปในเรื่องดังกล่าว คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนตกค้างอยู่ในประเทศมาเลเซีย ให้มีความพร้อมที่จะจัดเตรียมศูนย์กักกัน หรือ LOCAL QUARANTINE เพื่อรองรับนักเรียนเดินทางกลับมากักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งทาง สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จะทำหนังสือเพื่อขอสนับสนุนเงินงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำรงชีพ อาหารที่ต้องเลี้ยงนักเรียนที่ตกค้างในแต่ละมื้อ รวมถึงเครื่องใช้ที่จำเป็น ในระหว่างที่นักเรียนอาศัยอยู่ที่ศูนย์กักกัน หรือ LOCAL QUARANTINE ที่โรงเรียนแต่ละแห่ง

หลังเสร็จสิ้นจากการประชุม นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เราต้องการทราบข้อมูลเด็กนักเรียนที่ตกค้างอยู่ในมาเลเซียจำนวนกี่คน ซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ นักเรียนที่เดินทางไปเป็นการชั่วคราวตามผู้ปกครองไปหรือไปธุระ ที่มีบ้านพักถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยชัดเจน กับ นักเรียนที่ตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซีย เช่น ไปทำสวนยางบ้าง ไปทำสวนปาล์มบ้าง ซึ่งอาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดน ที่ข้ามไปข้ามมาเรียนอยู่ในฝั่งไทย ซึ่งมีการคุยกันในเบื้องต้นต้องมีการกักตัว หรือ LOCAL QUARANTINE นักเรียนทั้งหมด 2 กลุ่มนี้ที่โรงเรียน และกลุ่มที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็จะกลับไปอาศัยบ้านพักของตัวเอง หลังจากผ่านกระบวนการกักตัวแล้ว ส่วนกลุ่มที่ไม่มีบ้านพักที่ฝั่งประเทศไทยก็จะอยู่ประจำที่โรงเรียน อันนี้คือปัญหา ในวันนี้เราได้ข้อมูลนักเรียนแต่ละโรง เพื่อของบประมาณไปยัง สพฐ. สนับสนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่หลับที่นอน เรื่องของตู้เตียง เครื่องครัวเครื่องใช้ และเรื่องของค่าอาหารนักเรียนในเบื้องต้น

Tiger Post
%d bloggers like this: