พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 ร่วมกับ ห้างท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ผลิตสินค้าชุมชน นำสินค้าราคาพิเศษจำหน่ายที่ อำเภอเชียงขวัญอ.โพธิ์ชัยเงินสะพัดกว่า6หมื่นบาท /PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 ร่วมกับ ห้างท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ผลิตสินค้าชุมชน นำสินค้าราคาพิเศษจำหน่ายที่ อำเภอเชียงขวัญอ.โพธิ์ชัยเงินสะพัดกว่า6หมื่นบาท

/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม “ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ร่วมกับ ห้างท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ผลิตสินค้าชุมชน นำสินค้าราคาพิเศษ ลดราคา 15- 50% ร่วมจำหน่าย ครั้งที่ 4 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดบ้านแมด ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

ยอดจำหน่ายสินค้า ดังนี้
1. สินค้าส่งเสริมการขาย เช่น น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง น้ำปลา ผงซักฟอก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สุกรชำแหละ ฯลฯ ยอดจำหน่าย 36,650 บาท
2. สินค้าชุมชน
– ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลาส้ม และ สินค้าชุมชนอื่นๆ เช่น กระติ๊บข้าวเหนียว ขนมหมี่กรอบ ข้าวอินทรีย์ ยอดจำหน่าย 42,000 บาท
ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 78,650 บาท ลดค่าครองชีพ ได้ 19,662 บาท


ครั้งที่ 5 เวลา 14.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 250 คน ยอดจำหน่ายสินค้า ดังนี้
1. สินค้าส่งเสริมการขาย เช่น น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง น้ำปลา ผงซักฟอก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สุกรชำแหละ ฯลฯ ยอดจำหน่าย 34,200 บาท
2. สินค้าชุมชน
– ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลาส้ม และ สินค้าชุมชนอื่นๆ เช่น กระติ๊บข้าวเหนียว ขนมหมี่กรอบ ข้าวอินทรีย์ ยอดจำหน่าย 33,300 บาท
ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 67,500 บาท ลดค่าครองชีพ ได้ 16,875 บาท

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
Cr.พาณิชย์ร้อยเอ็ด

Tiger Post
%d bloggers like this: