ผบช.ภ.5 เปิดการฝึกอบรมโครงการ”สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตำบล” ที่ จ.ลำพูน

ผบช.ภ.5 เปิดการฝึกอบรมโครงการ”สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตำบล” ที่ จ.ลำพูนวันที่ 17 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้ทุกหน่วย ดำเนินการโครงการ “สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล” เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายประชาชน, เจ้าหน้าที่ของรัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาและป้องกันอาชญากรรมพล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ภ.5 ” ของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยมี พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน และ หน.สถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดอบรมผู้เข้ารับการอบรม ประกอบไปด้วย สมาชิกเครือข่ายประชาชน สภาเทศบาล, ส.อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการหมู่บ้าน, อส.ตร., อปพร., ชรบ. และประชาชนในพื้นที่ จ.ลำพูน จำนวน 1,200 คน.https://youtu.be/c1zFn9wCugkทรงวุฒิ ทับทอง

Tiger Post
%d bloggers like this: