ศรีสะเกษ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาระดับพื้นที่

ศรีสะเกษ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาระดับพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาระดับพื้นที่โดยใช้งบเหลือจ่ายของรัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน

วันนี้ (20 ก.ค. 63) นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้เจ้าหน้าที่พร้อมคณะสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระดับพื้นที่โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายของรัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่มีปัญหาซ้ำซากและน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน

ซึ่งบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอห้วยทับทัน ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้มากว่า 10 ปี ที่ผ่านมาแม้ทางเทศบาลตำบลหนองใหญ่จะได้วางระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แต่น้ำดิบมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการสูบแจกจ่ายให้ประชาชน โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งจะขาดแคลนน้ำอย่างหนัก รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 497,500.- บาท ให้เทศบาลตำบลหนองใหญ่ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาลแห่งใหม่ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อใช้ทำน้ำประปาแจกจ่ายให้เพียงพอแก่ประชาชน จนสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ได้เป็นอย่างดี แม้ในพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้งและไม่มีฝนตกก็ตาม แต่ก็ยังมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ

จากนั้น ได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 2,963,000.- บาท ให้เทศบาลตำบลห้วยทับทันดำเนินการยกระดับถนนวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 3 ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อช่วยระบายน้ำที่น้ำท่วมขังด้านหน้าโรงพยาบาลห้วยทับทัน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งหลังจากก่อสร้างเสร็จสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี พร้อมเพิ่มพื้นที่จอดรถแก่ผู้มีใช้บริการในโรงพยาบาลห้วยทับทันมากขึ้นด้วย

Tiger Post
%d bloggers like this: