พลเอกวัลลภ หน.พูดคุยสันติสุขรัฐไทย ยันเดินหน้าพูดคุย BRN แม้จะมีอุปสรรคช่วงโควิก 19 รับฟังทุกฝ่าย เพื่อคืนความสงบพื้นที่ อย่างมั่นคงถาวร

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

พลเอกวัลลภ หน.พูดคุยสันติสุขรัฐไทย ยันเดินหน้าพูดคุย BRN แม้จะมีอุปสรรคช่วงโควิก 19 รับฟังทุกฝ่าย เพื่อคืนความสงบพื้นที่ อย่างมั่นคงถาวร

เวลา 14.00 น.วันที่ 23 ก.ค.2563 ที่ห้องประชุมบรมราชกุมารี คณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่้อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะฯ ได้รับฟังข้อเสนอแนะ จากตัวแทน คณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่ 13 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซิส เจ๊ะมามะ คณะกรรมการกลางแห่ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการอสิลามในพื้นที่ 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเสนอแนะ ปัญหาและทางออก เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ทั้งนี้ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวให้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อย่าสร้างเงื่อนไข หรือเพิ่ม
เงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ กรณีที่รัฐต้องเยียวยา ผลจากการทำที่ผิดพลาดจากภาครัฐ ให้แก้ไขจ่ายเงินเยียว ตามเหตุสมควร เพื่อลดเงื่อนไข ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐ ที่อาจนำมาใช้ขยายผลทางลบกับภาครัฐ รัฐต้องดำเนินการให้เกิดความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการกระบวนการพูดคุยสันติสุขในอนาคต นอกจากนี้ การพูดคุย กับกลุ่มผู้เห็นต่างในต่างประเทศ หรือ BRN ทางกลุ่มผู้นำศาสนา ยังกล่าวถึง ว่า คณะพูดคุย สันติสุข หรือ PEACE TALK ที่มีรัฐบาลมาเลเซีย เป็นคนกลาง กับกลุ่ม BRN คณะมั่นใจกับ กลุ่มดังกล่าว มากน้อยเพียงไหน อันหมายถึงตัวจริง หรือไม่อย่างไร ในส่วนของผู้นำศาสนา ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐ ในทุกเรื่อง เพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่
ทางด้านพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หน.พูดคุยสันติสุขฯ กล่าวในที่ประชุม และให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า การพูดคุยสันติสุข ยังคงเดินหน้า แต่มีการหยุดชะงัก หรือชะลอชั่งคราว สืบเนื่องจากปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ทั่วโลก ทั่วอาเซียน ประสบปัญหา เช่นเดียวกัน ร่วมถึงไทยและมาเลเซีย แต่ในข้อเท็จจริง การขัยเคลื่อนเดินหน้า เพื่อการพูดคุยสันติสุข ได้ทำมาต่อเนื่อง และปัจจุบัน ยังสานต่อ ทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอ ในส่วนการพูดคุยกับกลุ่ม BRN ที่ผ่านมา จะเป็นตัวจริง หรือไม่ ไม่สามารถที่จะตอบได้แบบทันใจ ทุกอย่างต้องใช้เวลา แต่ยืนยันว่า เวทีการพูดคุยที่ผ่านมา กับกุล่ม BRN ในประเทศมาเลเซีย เป็นการนำร่อง ทำความรู้จักและประสานงานที่กระชับมากขึ้น

“ความจริงใจ ในคณะพูดคุยทุกฝ่าย ความไว้เนื้อเชื่อใจ จะนำมาซึ่งการพูดคุยที่เป็นรูปธรรมได้ในอนาคต” และในการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นหลังโควิด 19 ครั้งต่อไป บนเวทีโต๊ะเจรจา อาจจะทราบถึงความเรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อัตลักษณ์พื้นที่ หรืออื่นๆ แต่อย่างไรก็ดี การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะรับฟังทุกส่วน ทั้งกลุ่มศาสนาทุกศาสนา ผู้เห็นต่าง ตลอดจนภาคประชาสังคม หรือ สล.3 คณะทำงานระดับพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ ให้ครอบคลุมทุกประเด็น ทุกมิติ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุด ขอให้ประชาชนทุกคนทั้งคนในพื้นที่ คนไทยและคนไทยอยู่นอกประเทศ ช่วยกัน เพื่อนำสู่การการแก้ปัญหา ให้พื้นที่เกิดความสงบสุขอย่างมั่นคงตลอดไป

ด้าน พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การพูดคุยสันติ ถ้าจำกันได้ มีการทำการต่อเนื่องหลายสมัย และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 288/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีการพูดคุยกับฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการด้วยความสมัครใจ

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ เลขานุการคณะพูดคุยและคณะทำงานได้เดินทางพบปะพูดคุยกับ นายซำซูดิง คาน และสมาชิกพูโล P4 รวม 4 ราย เดินทางมาจากมาเลเซีย 1 ราย และจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 ราย ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ เลขานุการคณะพูดคุยและคณะทีมงานพบกับ นายกัสตูรี ม๊อกโกตา pulo mkp และสมาชิกอีก 4 ราย ได้แก่ นายมุกตา มูโน๊ะ นายอิบราฮิม นัจฮัม สมาชิกกลุ่มพูโล DSPP

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่เดินทางไปพบปะพูดคุยกับนายอารงค์ มาหามะ และคณะ ที่ประเทศเวียดนาม

ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี 245/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

และล่าสุด วันที่ 19-20 มกราคม 2563 การพูดคุยสันติสุขกับตัวแทนผู้เห็นต่างจากรัฐที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พ.อ.วัลลภ และคณะกับคณะผู้แทน BRN ที่มี นายอับดุลเราะห์มาน เป็นหัวหน้าคณะบีอาร์เอ็น “จึงมีความเชื่อมั่น ในการพูดคุยสันติสุข หรือสันติภาพ มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว” การเดินหน้าหรือการขับเคลื่อนจึงจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกว่า ความสงบสุขอย่างแท้จริงจะกลับมาสู่พื้นที่ประชาชน พล.ต.เกรียงไกร รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว.

Tiger Post
%d bloggers like this: