เกณฑ์ทหารวันที่ 2 นราธิวาส คึกคัก ชายไทยแห่สมัครเต็มจำนวน หลังเลื่อนเพราะโควิด19

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

เกณฑ์ทหารวันที่ 2 นราธิวาส คึกคัก ชายไทยแห่สมัครเต็มจำนวน หลังเลื่อนเพราะโควิด19

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563 ) ที่ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ พื้นที้ อ.ศรีสาคร และอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประจำปี 2563 ซึ่งทำการคัดเลือกเป็นวันที่ 2 โดยเป็นการคัดเลือกอำเภอศรีสาคร 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประกอบด้วยตำบล ซากอ , ตะมะยูง , ศรีสาคร , เชิงคีรี , กาหลง , ศรีบรรพต ซึ่งมีชายไทยอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับหมายเรียกจำนวนทั้งสิ้น 403 คน สำหรับอำเภอสุไหงโกลก วันนี้เป็นวันแรกของการคัดเลือกโดยแบ่งเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลสุไหงโก-ลกและตำบลปูโยะ มีผู้ได้รับหมายเรียกจำนวนทั้งสิ้น 449 คน โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ชายไทยที่ได้รับหมายเรียกเดินทางเข้ารับการคัดเลือกอย่างคึกคัก โดยมี พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมเป็นติดตามคณะ

พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู่อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ภาพรวมในปีนี้ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ที่ได้รับหมายเรียก และสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกทหารจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นผลดีที่ชายไทยได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างดีที่สุด ทุกคนมีความเข้าใจในหน้าที่และความสำคัญของการเป็นของทหาร รวมถึงความมั่นคงในชีวิตด้วย และขอให้มั่นใจว่าการคัดเลือกทหารปีนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มอบนโยบาย โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ ให้โอกาส และส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการแก่ทหารกองประจำการ ด้วยการจัดสรรโควตาให้กับทหารกองประจำการที่มีความรู้ มีคุณสมบัติ มีอุดมการณ์ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการสอบภาควิชาการจากกองทัพภาค และกรมยุทธศึกษาทหารบก ให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และเมื่อจบหลักสูตรจะสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบเป็นเวลา 1 ปี ก่อนจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพบก
ซึ่งการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดการตรวจเลือกรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้แก่ บริหารจัดการสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข การแบ่งโซนพื้นที่ ดำเนินการตรวจเลือกให้กระชับ รวดเร็ว มีการคัดกรองโรคและจัดสถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จำกัดจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละวัน การเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น โดยหน่วยตรวจเลือกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในค่ายทหารหรืออาคารอเนกประสงค์ประจำอำเภอ ซึ่งจะมีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนและหลังการตรวจเลือกในทุกวัน การใช้เจลแอลกอฮอล์ เตรียมหน้ากากให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกสวมใส่ตลอดการตรวจเลือก กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยแพทย์ทหาร หากพบว่ามีความเสี่ยงจะแยกการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะ ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองปกติจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเลือกต่อไปคือ การเรียกชื่อและตรวจสอบเอกสาร, พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย, การแยกประเภทบุคคล, การวัดขนาดร่างกาย, การจับสลากใบดำ-ใบแดง

Tiger Post
%d bloggers like this: