นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ ร่วมกับ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันตักบาตรทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

☆☆☆ นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ ร่วมกับ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันตักบาตรทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

☆☆☆
เมื่อวัน อังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกภิรมย์ ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย สมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรี ตำบลหนองไผ่ พร้อม ด้วยสมาชิกเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ ของ เทศบาล ตำบลหนองไผ่ และ นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส และข้าราชการ ในอำเภอหนองไผ่ รวมทั้ง กิ่งกาชาด และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบพิธี ทำบุญตักบาตรข้าว สารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๖๘ พรรษา ภายในงาน ได้ตั้งจุดคัดกรอง และมีการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกัน การติดเชื้อ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งที่จะดำรงอยู่ได้ใน แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal )

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ และเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เสด็จขึ้นครองราชย์ สืบราช สันตติวงศ์ ต่อ จากพระราชบิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อปวงชนชาวไทย โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ถือเป็นพระราชพิธีครั้งที่ ๑๒ นับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ มา ๒๓๗ ปี และพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน พระปฐมบรมราชโองการ แก่ปวงชนชาวไทยว่า ” เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป
( ขอทรงพระเจริญ)

#..ภาพ… CR … อำเภอหนองไผ่และเทศบาลหนองไผ่
#..ข่าว…. นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม หัวหน้าศูนย์ข่าว นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์

Tiger Post
%d bloggers like this: