อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สาวประเภท 2 เข้ารายงานตัว ตรวจเลือกทหารกองเกินประจําปี 2563

☆☆☆ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สาวประเภท 2 เข้ารายงานตัว ตรวจเลือกทหารกองเกินประจําปี 2563☆☆☆

ที่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดงาน ตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุม ที่ทางอำเภอจัดเตรียมไว้ โดย ได้รับเกียรติ นายทหาร จากค่าย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ ท่าน พันโท ณัช ถิราติ ประธานคณะกรรมการตรวจเลือก (ผบ.พัน.สร.4)

พร้อมคณะ อันประกอบ ด้วย พ.ท. อนันต์ วงษ์สิงห์ กรรมการสัสดี ร.อ. ภูมินทร์ รัชโน แพทย์ ประจำหน่วย ร.อ. ขจรศักดิ์ อินทะเนตร น.2 และ ร.ต.สำเริง กลิ่นบุญ น.1 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้แก่การคัดเลือก ที่ อำเภอหนองไผ่ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานจาก พัน.สร.4 พล.ร.4 เข้าปฏิบัติงานทั้ง สิ้นจำนวน 35 นาย ยอดเรียกเข้า ตรวจ ร่างกาย นะวันนี้ จำนวน 332 นาย ยอดที่ต้องการ เข้ากองประจำการ จำนวน 101 นาย ในการตรวจเลือดครั้งนี้ ได้มี สาวประเภทสอง จำนวน 2 ท่าน

ได้แก่ตำบลกองทูล และ ตำบลนาเฉลียง เข้ารับการตรวจเลือกในครั้งนี้ทำให้ประชาชน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ขออนุญาต ถ่ายรูปร่วม กันหลายท่าน การจัดงานในครั้งนี้ ก่อนเข้างาน ทางอำเภอหนองไผ่ ได้จัดจุดคัดกรอง ตามนโยบายหลักการ ของผู้ที่อยู่รวมกัน เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ท่านนายอำเภอหนองไผ่ นายสมพงษ์ มหาวังษ์ ได้เข้าไปพูดคุยและให้กำลังใจ กับผู้มาคัดเลือกในครั้งนี้ บรรยากาศ ในวันนี้ มีการเว้นระยะห่าง ในมาตรการป้องกันการเผยแพร่กระจายของโรค สวมหน้ากากอนามัย ส่วนบรรดาญาติ พี่น้อง และ กองเชียร์ มีแนวรั้วกั้น เพื่อป้องกัน การอยู่ร่วมกัน แบบวิถีใหม่ (New Normal )

ภาพ/ข่าว..
นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

Tiger Post
%d bloggers like this: