คุณโกวิท กุลเศรษฐโสภณ บริจาคที่ดินเพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารหออภิบาลพระสงฆ์

☆☆☆ คุณโกวิท กุลเศรษฐโสภณ บริจาคที่ดินเพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารหออภิบาลพระสงฆ์ ☆☆☆

ท่านผู้ใจบุญ คุณโกวิท กุลเศรษฐโสภณ บริจาคที่ดิน ขาย เพื่อนำรายได้ สมทบทุน สร้าง หออภิบาล พระสงฆ์ และ หอผู้ป่วย ขนาด 114 เตียง ที่ โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเป็นโครงการ การต่อยอด สร้างอาคารหอ อภิบาลสงฆ์ และหอผู้ป่วย 114 เตียง (5ชั้น) ระยะที่ 2 ( งบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 27 ล้านบาท)

จึงมีจิตศรัทธา บริจาคที่ดิน มีโฉนด ในเขตเทศบาลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขาย เพื่อนำ รายได้ มาสมทบทุน สร้างอาคารหออภิบาลสงฆ์ โดยได้รับ การสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ จาก
ท่าน เสวก ศรลัมพ์ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชน ภูมิภาค (สคสภ.)
และสมาชิกของ สมาคม ได้ร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานบุญ ในครั้งนี้

ภาพ..CR..ป๋าเสวก
ข่าว..นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม หัวหน้าศูนย์ข่าว จังหวัดเพชรบูรณ์

Tiger Post
%d bloggers like this: