สภากาชาดไทยเปิดครัวพระราชทานที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

สภากาชาดไทยเปิดครัวพระราชทานที่จังหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 3 ถึง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

โดยในเวลา 10.30 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกผู้อำนวยการสภาคชาดไทย มอบอาหารพระราชทานและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ้าวิกฤตโควิด 19 ให้แก่ประชาชน จำนวน 100 ชุด ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจกนี้สภากาชาดไทยยังได้มอบอาหารพระราชทาน ให้แก่ประขาชนในอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 200 ชุด อำเภอตากใบ จำนวน 1,000 ชุด อำเภอรือเสาะ จำนวน 900 ชุด และอำเภอสุไหงโกลกจำนวน 800 ชุด รวมทั้งสิ้น 3,000 ชุด พร้อมเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอรือเสาะ จำนวน 10 ราย เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด 19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ ได้รับสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดนราธิวาส โดยรับซื้อวัตถุดิบ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จากเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยืดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ด้วย

Tiger Post
%d bloggers like this: