ผบ.ฉก.นราตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผบ.ฉก.นราตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ส.ค. 63 ณ สนามหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนราธิวาส เป็นประธานตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ประจำปี 2563

เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ หากเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกซ้อมกำลังพล ให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ โดยมี พันเอกไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนราธิวาส กล่าวว่า การตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะได้นำข้อบกพร่องต่างๆ รวมไปถึงบทเรียนการช่วยเหลือครั้งที่ผ่านมานำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีประสิทธิภาพขณะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในทุกกรณี

รวมทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ขณะเข้าช่วยเหลือประชาชน แต่ที่สำคัญคือเป็นการฝึกให้กำลังพลมีความชำนาญในการใช้ยุทโธปกรณ์ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ประสบภัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ทหารนอกเหนือจากการป้องกันประเทศ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Tiger Post
%d bloggers like this: