ส.ส.บีลา “ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ บ้านปีแนมูดอ”

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ส.ส.บีลา “ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ บ้านปีแนมูดอ”

วันนี้ 10 สิงหาคม 2563 . นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนราธิวาส เขต 2/ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประขารัฐดูแลพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายสกุลศักดิ์ มะดาโอ๊ะ ที่ปรึกษาประจำตัว สส., นายแวสะมะแอ แวสาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง, อบต.บูกิต, นายอาซูวัน เบ็ญรอฮมาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านบูเก๊ะกือจิ, และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกันแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศาลาทรงงานบ้านปีแนมูดอ ม.10 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง โดยมีเป้าหมายดังนี้

1. ประชาชนบ้านปีแนมูดอ จำนวน 93 ชุด/ครัวเรือน
2.ประชาชนบ้านกำปงบารู จำนวน 35 ชุด/ครัวเรือน
3.ประชาชนบ้านบูเก๊ะกือจิ จำนวน 7 ชุด/ครัวเรือน
รวม 135 ชุด/ครัวเรือน
โดยในวันนี้นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (สส.บีลา)ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่พี่น้องผู้ประสบภัยฯให้ทุกคนอดทนให้ก้าวผ่านพ้นบททดสอบในครั้งนี้ด้วยดีโดยเร็ว และตนเองในฐานะพี่น้องเพื่อนมนุษย์คนนึงเมื่อได้ทราบข่าวเหตุการณ์ในครั้งนี้รู้สึกไม่สบายใจจึงไ่ด้สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อมาแจกจ่ายให้แก่พี่น้องในวันนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องลงได้บ้าง
#ขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนบีลาและหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมในครั้งนี้
#ขอเพียงรู้จัก คุณจะรักบีลา”

Tiger Post
%d bloggers like this: