วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จัดพิธี ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

☆☆☆ วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จัดพิธี ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ☆☆☆

ณ อาคาร อเนกภิรมย์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐น. ได้จัด พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป เดินทาง ถึงบริเวณพิธี โดยผู้เข้าร่วมงาน ต้องผ่านจุดคัดกรอง และใช้ผ้า อนามัย ปิดจมูก เพื่อ เป็นการป้องกัน โรคระบาด ที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ และ นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส พร้อมทั้งข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานและกลุ่มแม่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน พสกนิกร ชาวอำเภอหนองไผ่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมกัน ในพิธีเจริญพุทธมนต์ และ หัวหน้าส่วนราชการถวายไทยธรรม ถวายผ้าไตร ประชาชน และ ผู้ร่วมงาน ร่วมกัน ทำบุญ ใส่ บาตรพระสงฆ์ และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๗.๓๐ น.

มี พิธีถวายเครื่องราช สักการะ และ วางพานพุ่ม และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวาย พระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากล ตลอดทั้ง พระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาล และดลบันดาล ประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญ พร้อมพิพิธพรชัย พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเกริกไกรไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ทรงพระเจริญ

ภาพ/ข่าว นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม หัวหน้าศูนย์ข่าว จังหวัดเพชรบูรณ์

Tiger Post
%d bloggers like this: