รองแม่ทัพภาค 4 ส่งมอบรถยนต์ที่ตกค้างในมาเลย์ล็อดแรก15คัน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รองแม่ทัพภาค 4 ส่งมอบรถยนต์ที่ตกค้างในมาเลย์ล็อดแรก15คัน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ส.ค. 63 ที่ห้องประชุมด่านศุลกากร อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค 4 และรอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 และปัญหาการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งการผ่อนปรนให้รถยนต์ของคนไทยที่ตกค้างอยู่ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ส่งคืบให้กับเจ้าของ โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก พ.อ.เฉลิมชัย สุทธินวล รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส นายจักกฤช อุเทนสุต นายด่านศุลการสุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุไหงโก-ลก และเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจนราธิวาส 30 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ลุล่วงไปด้วยดีซึ่งยังมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซีย ได้ขออนุญาตผ่านสถานทูตและสถานกงสุลพร้อมใบรับรองแพทย์ เดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่มีจำนวนไม่มากนักเหมือนในช่วง 3 เดือนแรก ส่วนกรณีการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาตินั้น ขณะนี้ภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากมีระดับน้ำสูงจากสภาวะฝนตก ชาวบ้านหรือบุคคลต่างด้าวไม่สามารถลักลอบเดินทางข้ามช่องทางธรรมชาติได้ แม้จะมีเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมป้องกันชายแดน กระจายกำลังกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ต่อมา พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค 4 และรอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้เป็นประธานในการมอบรถยนต์ จำนวน 15 คัน ให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของรถ ที่ตกค้างอยู่ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้นำหลักฐานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรถ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.สุไหงโก-ลก เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ทางการประเทศมาเลเซียตรวจสอบตามกระบวนการ ซึ่งรถยนต์แต่ละคันต้องผ่านมาตรการควบคุมการสกัดกั้นและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครีนา 2019 หรือ โควิด 19 ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและผ่านการตากแดน 3 วัน ที่บริเวณลานจอดรถหน้าด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นรถยนต์ล็อดแรกที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้เจ้าของรถยนต์สามารถนำไปใช้ได้ตามปกติ

อนึ่งในระหว่างที่ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค 4 และรอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบรถยนต์ให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ในครั้งนี้ มีรถยนต์กระบะของชาวบ้านซึ่งแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ จากการจอดไว้เป็นเวลานานกว่า 4 เดือนในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทำให้รถยนต์สตาร์ทไม่ติด พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค 4 และรอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เข็นรถคันดังกล่าว เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน สามารถนำรถยนต์กระบะคันดังกล่าวกลับไปได้

Tiger Post
%d bloggers like this: